Podrška otvorenoj znanosti

Što je ova usluga?

Usluga Podrška otvorenoj znanosti usmjerena je na promociju i primjenu načela otvorene znanosti te usvajanje dobrih praksi u upravljanju istraživačkim podacima u obliku izrade obrazovnih materijala i održavanja webinara i radionica. U okviru usluge također se nudi mogućnost savjetovanja pri uvrštavanju usluga u katalog usluga i resursa HR-OOZ-a te Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC).

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici usluge su istraživači, studenti, osobe koje pružaju podršku istraživačima u radu s podacima (urednici repozitorija, knjižničari, podatkovni stručnjaci), pružatelji usluga za otvorenu znanost i nastavnici iz sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Kako postati korisnik?

Obrazovni materijali vezani za upravljanje istraživačkim podacima i otvorenu znanost javno su dostupni, a poveznice su navedene na ovoj stranici. Za dodatna pitanja u vezi s edukacijom te pomoć u uključivanju u HR-OOZ i/ili EOSC javite se na e-adresu za kontakt usluge @email.

Srce pruža usluge podrške otvorenoj znanosti putem niza aktivnosti koje uključuju promociju načela otvorene znanosti i dobrih praksi u upravljanju istraživačkim podacima, organizaciju radionica i webinara te izradu obrazovnih materijala na temu otvorene znanosti, upravljanja istraživačkim podacima i FAIR načela. Usluga, također uključuje koordinaciju i provedbu aktivnosti Hrvatskog oblaka za otvorenu znanost (HR-OOZ) i hrvatskoga RDA čvora. 

Obrazovni sadržaji vezani uz upravljanje istraživačkim podacima i otvoreno dijeljenje rezultata istraživanja obuhvaćaju izradu priručnika te organizaciju i provedbu webinara i radionica. Trenutno je dostupan priručnik Istraživački podaci - što s njima? : priručnik o upravljanju istraživačkim podacima te snimke dvaju webinara Unos i pohrana skupa podataka u Dabru i Kako kvalitetno organizirati i upravljati istraživačkim podacima.

Nadalje, dostupna je serija webinara i radionica koje su tematikom bile posvećene upravljanju istraživačkim podacima:

U sklopu usluge izrađuju se online tečajevi za akademsku i znanstvenu zajednicu, ali i šire koji su dostupni na LMS sustavu uz e-učenje u kategoriji Platforme, alati i dobre prakse u životnom ciklusu istraživanja. Riječ je o besplatnim nementoriranim online tečajevima, a trenutno su dostupni za upis:

 

Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ)

Srce provodi aktivnosti koordinacije rada Hrvatskog oblaka za otvorenu znanost te pruža podršku za uključivanje usluga u Katalog usluga i resursa HR-OOZ- i EOSC. HR-OOZ predstavlja organizacijsko i tehnološko okruženje koje potiče i omogućuje otvorenu znanost osiguravajući resurse i usluge potrebne za prikupljanje, obradu i pohranu podataka, te održiv pristup i ponovnu uporabu i dijeljenje istraživačkih podataka u Republici Hrvatskoj.

Inicijativa za HR-OOZ želi u Hrvatskoj izgraditi moderan, kvalitetan, međunarodno relevantan i kompetitivan sustav znanosti utemeljen na načelima otvorene znanosti, koji je usklađen i povezan s Europskim istraživačkim prostorom i relevantnim europskim inicijativama.

Više o HR-OOZ-u.

 

Hrvatski RDA čvor+

U Srcu je uspostavljen nacionalni Research Data Alliance (RDA) čvor koji pruža podršku u izgradnji održive i pouzdane nacionalne infrastrukture za istraživačke podatke usklađene s principima FAIR podataka, promovira podizanje svijesti o prednostima dijeljenja istraživačkih podataka te provodi obuku knjižničara i istraživača. Hrvatski RDA čvor radi na izgradnji mreže tzv. data stewarda oslanjajući se na urednike institucijskih repozitorija koji prvenstveno dolaze iz knjižnica, i to u svrhu promoviranja otvorenog dijeljenja podataka te pružanja podrške istraživačima u upravljanju istraživačkim podacima. 

U sklopu aktivnosti hrvatskog RDA čvora promoviraju se RDA preporuke i rezultati poput certificiranja repozitorija (Core Trust Seal), objavljen je prilagođen dokument 23 smjernice: podrška za upravljanje istraživačkim podacima (PDF, 585KB), promocija knjige o upravljanju istraživačkim podacima Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook i važnosti politika podataka za časopise kao i primjena FAIR načela. Nadalje, promovirani su načini i važnost pravilnog citiranja istraživačkih podataka, kao i upravljanje svim fazama životnog ciklusa istraživačkih podataka koji uključuju izradu plana upravljanja podacima, imenovanje, verzioniranje i organizaciju podataka, izradu popratne dokumentaciju i metapodatkovnog opisa podataka, objavu i rad s osobnim i osjetljivim podacima te trajnu pohranu istraživačkih podataka.