Pokušaji i pogreške jednog nastavnika (šumara): 10+ godina korištenja sustava za e-učenje Merlin

23
Nov
10:00 - 11:00
Lokacija

online, putem sustava za webinare

Umijeće poučavanja uvelike je umijeće upravljanja vremenom sa svrhom optimizacije nastavnog procesa. Nastojeći dorasti trajno rastućim nastavnim i znanstvenim izazovima, nastavnici se konstantno adaptiraju dinamici i opsegu nužnih promjena u pripremi i realizaciji nastavnih procesa. Sustav za e-učenje može u ovome biti od značajne pomoći koristi li se sukladno potrebama i mogućnostima onoga koji podučava, ali i onih koje se podučava te materije samog predmeta podučavanja. Koje su se aktivnosti i resursi te načini provjere znanja pokazali učinkoviti u ostvarenju željenih ishoda učenja kroz višegodišnju primjenu sustava za e-učenje jednog nastavnika (šumara), doznajte u ovom webinaru.

Predavač: izv. prof. dr. sc. Marko Vucelja, Fakultet šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu

Snimka webinara će biti dostupna na stranicama Centra za e-učenje Srca.