Puh

Puh je sustav kojim Srce korisnicima iz sustava znanosti i visokog obrazovanja omogućava pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima u Srcu. Sustav Puh se temelji na programskoj podršci NextCloud, a pokrenut je umjesto sustava MojOblak.

S obzirom na dostupnost mnogobrojnih drugih sustava za pohranu datoteka, uporaba sustava Puh ograničena je na sljedeće specifične potrebe vezane uz rad u sustavu znanosti i visokog obrazovanja:

  • pohrana i/ili dijeljenje podataka tijekom istraživačkog projekta,
  • pohrana i/ili dijeljenje veće količine obrazovnih sadržaja/materijala vezano uz uporabu nekog od sustava za e-učenje Srca ili sustava za e-učenje na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja,
  • pohrana i/ili dijeljenje podataka vezanih uz proces obrazovanja ili istraživanja na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja,
  • pohrana i/ili dijeljenje podataka za interne potrebe Srca.

Za korištenje ovog sustava potrebna je prethodna registracija korisnika. Molimo da prije podonošenja odgovarajućeg zahtjeva svakako pročitate Pravilnik sustava Puh.

Registrirani korisnici sustavu pristupaju putem adrese:

https://puh.srce.hr.

Svoje podatke s novim sustavom možete sinkronizirati pomoću desktop-klijenta koji možete preuzeti ovdje. Klijenti za mobilne uređaje su također podržani te ih možete preuzeti sa servisa App Store, Google Play, Windows Store.

Korisnici dobivaju na raspolaganje 200 GB prostora za pohranu, a mogu zatražiti i dodatno proširenje dobivenog prostora za pohranu podataka na dolje navedenoj e-mail adresi. Korisnik sustava također ima pravo
zatražiti od Srca osnivanje korisničke grupe koju uz njega čine drugi korisnici sustava. Članovi grupe imaju jednaka prava pristupa i mijenjanja svih datoteka koje se nalaze u prostoru koji je dan na raspolaganje grupi.

Redovne nadogradnje sustava Puh izvode se trećeg četvrtka u mjesecu u vremenu od 06:00 do 08:00 pri čemu su moguće opcije:

  • sve funkcionalnosti sustava Puh biti će dostupne korisnicima,
  • na web-sučelju sustava Puh pisati će obavijest da je u tijeku redovna nadogradnja sustava
  • sustav će kratkotrajno biti nedostupan.

U slučaju planiranja nedostupnosti sustava izvan okvira redovne nadogradnje ili u okviru redovne nadogradnje, a u trajanju dužem od 30 minuta, obavijestit ćemo unaprijed korisnike sustava Puh.

Sva pitanja vezana uz korištenje sustava Puh šaljite na e-mail adresu:
puh@srce.hr.