Pohrana i upravljanje podacima PUH

Što je ova usluga?

PUH je sustav kojim Srce korisnicima iz akademske i znanstvene zajednice omogućava pouzdano pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima Srca.

Kome je usluga namijenjena?

Sukladno pravilima korištenja (PDF, 764 KB) korisnici usluge su znanstvenici i članovi istraživačkih grupa na istraživačkim projektima financiranim iz javnih izvora te nastavnici i suradnici koji sudjeluju u provođenju nastave na visokoškolskim ustanovama.

Kako postati korisnik?

Zahtjev za korištenje usluge PUH mogu ispuniti samo osobe koje posjeduju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. Nakon odobrenja usluzi se pristupa putem sučelja na adresi puh.srce.hr.

puh logoPUH je sustav kojim Srce korisnicima iz akademske i znanstvene zajednice omogućava pouzdano pohranjivanje i dijeljenje datoteka na spremišnim sustavima Srca. Sustav PUH temelji se na programskoj podršci NextCloud.

S obzirom na dostupnost mnogobrojnih drugih sustava za pohranu datoteka, uporaba sustava PUH ograničena je na sljedeće specifične potrebe vezane za djelatnost visokog obrazovanja te znanstvenu i umjetničku djelatnost:

  • pohrana i/ili dijeljenje podataka tijekom istraživačkog projekta
  • pohrana i/ili dijeljenje veće količine obrazovnih sadržaja/materijala vezano uz uporabu nekog od sustava za e-učenje Srca ili sustava za e-učenje na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
  • pohrana i/ili dijeljenje podataka vezanih uz proces obrazovanja ili istraživanja na ustanovi iz sustava znanosti i visokog obrazovanja
  • pohrana i/ili dijeljenje podataka za interne potrebe Srca.

Za korištenje ovog sustava potrebna je prethodna registracija korisnika. Evaluacija registracije radi se sukladno pravilima korištenja sustava PUH (PDF, 764 KB).

Korisnici sustavu mogu pristupiti na sljedeće načine:

  • putem web-sučelja na adresi srce.hr
  • pomoću desktop-klijenta dostupnog na stranicama NextCloud-a koji može automatizirano sinkronizirati datoteke s računala na PUH
  • pomoću klijenta za mobilne uređaje (mobilni klijenti dostupni su u okviru servisa App Store, Google Play i Windows Store)
  • putem protokola WebDAV odnosno kao mrežnom disku spojenom na računalo ili poslužitelj.

Korisnici inicijalno dobivaju na raspolaganje 200 GB prostora za pohranu te mogu zatražiti privremeno proširenje diskovnog prostora putem kontakt e-adrese za kontakt (e-mail) usluge.

Voditelji ili članovi projektnih timova koji imaju elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr mogu putem elektroničke e-adrese za kontakt usluge zatražiti dodjeljivanje statusa korisnika za druge članove timova koji imaju elektronički identitet uključen u globalni autentikacijski i autorizacijski sustav eduGAIN.

Korisnik sustava ima pravo zatražiti od Srca osnivanje korisničke grupe koju uz njega čine drugi korisnici sustava. Članovi grupe imaju jednaka prava pristupa i mijenjanja svih datoteka koje se nalaze u prostoru danom na raspolaganje grupi. Kako bi zatražio osnivanje korisničke grupe, korisnik je dužan na elektroničku kontakt adresu usluge dostaviti popis članova grupe s njihovim valjanim korisničkim oznakama koje koriste za autentikaciju prilikom pristupa sustavu.

Hardverska arhitektura sustava Puh pogodnija je za pohranu većih datoteka (10+ MB), a u slučaju velike količine malih datoteka mogu se očekivati slabije performanse prilikom zapisivanja datoteka.