RDA - Research Data Alliance

Research Data Alliance (RDA) je globalna organizacija usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. RDA su 2013. godine zajednički pokrenule Europska komisija (EC), Nacionalna zaklada za znanost (NSF) i Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) Vlade SAD te Ministarstvo za inovacije Australske Vlade.

RDA ima 10.600+ individualnih članova iz 137 zemalja te 60+ institucionalnih članova. Članovi RDA okupljaju se i djeluju kroz 100+ radnih i interesnih grupe, a čiji rad rezultira RDA preporukama i rezultatima koji daju odgovore na izazove povezane s istraživačkim podacima. Individualno članstvo u RDA kao i sudjelovanje u radnim i interesnim grupama je besplatno.

Nacionalni RDA čvor

Zahvaljujući dugogodišnjem radu na promociji i izgradnji infrastrukture za otvorenu znanost, u okviru projekta RDA Europe 4.0, Srce je u rujnu 2019. potpisalo ugovor s projektnim partnerom Sveučilištem u Göttingenu (UGOE) te je uspostavljen hrvatski nacionalni RDA čvor. Zadaće nacionalnog RDA čvora su:

  • pružati podršku za istraživačke podatke na nacionalnoj razini promovirajući viziju RDA te usvajanje RDA preporuka i rezultata,
  • djelovati kao kontakt između nacionalnih istraživača, globalne RDA zajednice i nacionalnih tijela za financiranje znanosti,
  • doprinositi definiranju europskih politika vezanih uz istraživačke podatke,
  • doprinositi definiranju strategije RDA i sudjelovanje u RDA procesima.

Struktura i prioriteti hrvatske RDA zajednice

Prioriteti na kojima radi hrvatska RDA zajednica su:

  • izgradnja mreže tzv. data steward-a oslanjajući se na urednike institucijskih repozitorija koji prvenstveno dolaze iz knjižnica, a u svrhu promoviranja otvorenog dijeljenja podataka te pružanja podrške istraživačima u upravljanju istraživačkim podacima,
  • promocija i podrške u izradi planova upravlja istraživačkim podacima (engl. Data Management Plan, DMP),
  • izgradnja i promocija održive i pouzdane nacionalne infrastrukture za istraživačke podatke usklađenje s principima FAIR podataka,
  • obuka knjižničara i istraživača,
  • podizanje svijesti o prednostima dijeljenja istraživačkih podataka.

Buduća događanja

 

Prošla događanja