Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja na Sveučilištu u Rijeci

1. 2. 2024.

U suradnji sa Sveučilištem u Rijeci održano je još jedno u nizu događanja „Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“. Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 31. siječnja 2024. godine stručnjaci Srca, zajedno s brojnim predstavnicima visokih učilišta, raspravljali su o novostima u području digitalizacije procesa na visokim učilištima.

S obzirom na brojne nove funkcionalnosti koje je Srce omogućilo u nacionalnim sustavima ISVU i ISeVO koje visoka učilišta koriste za svoj svakodnevni rad, održat će se još događanja na istu temu kako bi se visoka učilišta što bolje informirala o novitetu digitalnih diploma:

Brojne nove funkcionalnosti u nacionalnim sustavima, Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) i Informacijskom sustavu evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO), okupljenim sudionicima predstavio je tim stručnjaka Srca predvođen pomoćnikom ravnatelja Srca dr. sc. Ognjenom Orelom.

Detalje uspostavljenog procesa izdavanja digitalnih diploma, razlike između tiskanih i digitalnih diploma te podatke koje sadržava Digitalni registar diploma, kao i mogućnost provjere vjerodostojnosti pohranjenih završnih dokumenata predstavila je mr. sc. Nadža Milanović, zamjenica predstojnika Sektora za informacijsku infrastrukturu Srca.

Događanje „Digitalne diplome – korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ organizira se u okviru projekta e-Sveučilišta, u čijoj provedbi pored Srca sudjeluju Agencija za znanost i visoko obrazovanje i Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, a vodi ga Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET. Projekt je financiran sredstvima iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.