Hrčak pozitivan primjer implementacije EOSC-a i otvorene znanosti u EU

29. 5. 2024.

U okviru projekta EOSC Future objavljena je Brošura primjera implementacije EOSC-a i otvorene znanosti (eng. Brochure of Use Cases on EOSC and Open Science). Brošura ističe 31 primjer politika i praksi iz europskih zemalja u implementaciji EOSC-a i otvorene znanosti na nacionalnoj razini. Za svaki primjer navedeni su kratki opis, ključne činjenice i poveznice na dodatne informacije.

Portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak naveden je kao prvi primjer u Brošuri u kategoriji publikacija. Hrčak je usluga Srca za koju je ideja proizašla iz zajednice odnosno iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva i u čijem razvoju zajednica i dalje doprinosi prvenstveno kroz Savjet Hrčka.

Cilj Brošure bio je uključiti po jedan primjer iz svake države članice i nekih pridruženih država te predstaviti te primjere u osam kategorija relevantnih za EOSC (European Open Science Cloud) i otvorenu znanost: istraživačke publikacije u otvorenom pristupu, FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Re-usable) i otvoreni istraživački podaci, softver otvorenog koda za istraživanja, usluge koje omogućavaju otkrivanje i korištenje istraživačkih podataka, infrastruktura za upravljanje podacima (repozitoriji, arhivi), vještine i treninzi istraživača za otvorenu znanost, vrednovanje odnosno poticaji za istraživače koji prakticiraju otvorenu znanost te angažman i uključivanje javnosti u istraživanje odnosno građanska znanost.

Primjeri za Brošuru odabrani su iz rezultata Ankete o nacionalnim doprinosima EOSC-u u 2021. i 2022. godini, a dodatne informacije prikupljene su kroz razgovor s predstavnicima za svaki primjer. Rezultati godišnjih anketa o nacionalnim doprinosima EOSC-u javno su dostupni na internetskoj nadzornoj ploči EOSC opservatorija. Prikupljanje dobrih primjera implementacije EOSC-a i otvorene znanosti nastavit će se i u budućnosti putem novih anketa o nacionalnim doprinosima EOSC-u.

Ključne činjenice vezane uz Hrčak, ali i informacije o primjerima dobrih praksi u drugim državama potražite u Brošuri primjera implementacije EOSC-a i otvorene znanosti.

Srce od samih početaka doprinosi izgradnji Europskog oblaka za otvorenu znanost (EOSC-a) te sustavno radi na promociji i omogućavanju otvorene znanosti i u Hrvatskoj kroz izgradnju infrastruktura i pružanje usluga koje omogućavaju implementaciju otvorene znanosti poput Hrčka, Dabra, Puha, Naprednog računanja i ostalih kao i  kroz rad u okviru Inicijative za Hrvatski oblak otvorene znanosti (HR-OOZ).