Otvorena znanost

Održan webinar Pohrana istraživačkih podataka u Dabar

Održan webinar Pohrana istraživačkih podataka u Dabar

U svrhu poticanja otvorene znanosti i upravljanja istraživačkim podacima, održan je webinar Pohrana istraživačkih podataka u Dabar. Webinar je organiziralo Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Centrom za otvorenu znanost Sveučilišne knjižnice Rijeka i Srcem. Na webinaru je sudjelovalo 40 polaznika.