Održan webinar Pohrana istraživačkih podataka u Dabar

12. 2. 2024.

U svrhu poticanja otvorene znanosti i upravljanja istraživačkim podacima, održan je webinar Pohrana istraživačkih podataka u Dabar. Webinar je organiziralo Sveučilište u Rijeci, u suradnji s Centrom za otvorenu znanost Sveučilišne knjižnice Rijeka i Srcem. Na webinaru  je sudjelovalo 40 polaznika.

Webinar je bio namijenjen istraživačima koji svoje podatke žele pohraniti i objaviti putem repozitorija te urednicima repozitorija koji taj unos rade za istraživače.

Tijekom webinara sudionicima je demonstrirana pohrana i samoarhiviranje skupa podataka – istraživačkih podataka koji su kreirani ili prikupljeni za potrebe analize te dobivanje izvornih znanstvenih rezultata u repozitorijima sustava Dabar. Navedeni digitalni objekt namijenjen je za pohranu, dugotrajno čuvanje i diseminaciju istraživačkih podataka. Implementirana podrška omogućava ispunjavanje obveze otvorene objave istraživačkih podataka nastalih u okviru projekata koji su financirali   Europska komisija, Hrvatska zaklada za znanost te  za Uniri projekte.

Pri pohrani, svaki skup podataka opisuje se odgovarajućim metapodacima (specifikacija sastavljena prema: DataCite Metadata Schema 4.1.), dodjeljuje mu se trajni identifikator (URN:NBN), a radi ponovne upotrebe, potrebno je svaki skup podataka urediti i dokumentirati prema domenskim standardima, odnosno standardima odgovarajućeg područja istraživanja. Na taj način omogućena je pohrana sukladno FAIR data principima (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable). Metapodaci se prosljeđuju u druge sustave (OpenAIRE, Google Scholar), a omogućeno je i definiranje prava korištenja pohranjenog skupa podataka odabirom Creative Commons licencije.

Upute za pohranu skupova podatka u repozitorije u sustavu Dabar mogu se pronaći na YouTube kanalu Srca.