Pokrenut nacionalni OPERAS-HR ogranak

16. 6. 2023.

Ravnatelj Srca Ivan Marić sudjelovao je u panelu „Iskustva i mogućnosti suradnje među istraživačkim infrastrukturama u Hrvatskoj“ koji se održao na Sveučilištu u Zadru u okviru pokretanja nacionalnog OPERAS-HR ogranka.

Danas se na Sveučilištu u Zadru održao jednodnevni program povodom pokretanja nacionalnog OPERAS-HR ogranka. OPERAS (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities) je istraživačka e-infrastruktura uvrštena u ESFRI Roadmap 2021 čija osnovna misija je unaprijediti znanstvenu komunikaciju u području društvenih i humanističkih znanosti na načelima otvorene znanosti.

OPERAS je brzorastuća organizacija koja trenutno uključuje 44 organizacije iz 17 europskih zemalja. Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu su pridruženi članovi dok je Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti, jedan od deset ključnih partnera u OPERAS mreži. OPERAS aktivno surađuje s postojećim hrvatskim ograncima konzorcija europskih istraživačkih infrastruktura (European Resaerch Infrastructure Consortium, ERIC) poput DARIAH, CLARIN, CESSDA i dr.

U okviru programa događanja održao se panel „Iskustva i mogućnosti suradnje među istraživačkim infrastrukturama u Hrvatskoj“ u kojem je sudjelovao i ravnatelj Srca Ivan Marić, uz Koraljku Kuzman Šlogar (DARIAH-HR), Marka Tadića (CLARIN-HR), Marijanu Glavica (CESSDA/CROSSDA) i Drahomiru Cupar (OPERAS-HR).

S obzirom da je 2021. godine OPERAS uvršten u ESFRI Roadmap, očekuje se da će završetkom tranzicijskog razdoblja postati službeni član Europskog konzorcija istraživačkih infrastruktura (ERIC). Ovim događanjem želi se hrvatskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici predstaviti i približiti postojeće aktivnosti i usluge OPERAS-a, te pripremiti za osnivanje OPERAS ERIC-a u Hrvatskoj.

Slika s panela