Posjet delegacije Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama Srcu

3. 5. 2023.

Delegacija Sveučilišta Erasmus iz Rotterdama posjetila je Srce u okviru projekta UNIC - Europsko sveučilište postindustrijskih gradova i Job shadowing aktivnosti.

Delegaciju su činili članovi tima Community for Learning & Innovation koji su u okviru posjeta Srcu posjetili Centar za e-učenje Srca. Delegaciju su primili pomoćnica ravnatelja doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić i članovi Centra za e-učenje. Tijekom posjeta predstavljen im je rad Centra za e-učenje i obrazovne aktivnosti Srca kao i uloga Srca u akademskoj i istraživačkoj zajednici u Hrvatskoj. Delegacija je upoznala domaćine s radom njihove zajednice te s nekim od aktivnosti – na koji način daju podršku inovativnosti u obrazovanju, e-učenju i provođenju projekata vezano uz digitalizaciju obrazovanja.

Projekt UNIC, Europsko sveučilište postindustrijskih gradova, savez je deset sveučilišta posvećenih jačanju mobilnosti i uključivosti za društveni utjecaj, a koja obrazuju kroz nastavu, istraživanje i angažman u zajednici. Koordinator projekta je Sveučilište Erasmus iz Rotterdama, a Sveučilište u Zagrebu jedan je od partnera na projektu.

Fotografija sa sastanka