Provjera usklađenosti usluga s normama sustava AAI@EduHr

19. 6. 2024.

Tijekom lipnja provodi se redovita godišnja provjera usklađenosti (certificiranje) usluga s normama sustava AAI@EduHr. Postupkom certificiranja obuhvaćene su sve usluge koje su u Registru resursa navedene kao produkcijske usluge.

Novost je web aplikacija za certificiranje usluga namijenjena administratorima produkcijskih usluga u sustavu AAI@EduHr koja omogućava izravan uvid u rezultat provjere svake pojedine usluge. Web aplikacija je dostupna kroz Registar resursa.

U prvoj fazi certificiranja provodi se početna provjera usklađenosti usluga s normama sustava AAI@EduHr. Administratori produkcijskih usluga kod kojih se tijekom početne provjere uoče nepravilnosti obavještavaju se o nepravilnostima koje trebaju ispraviti.

Kako se dio normi vrednuje "ručno", postoji mogućnost pogreške te je pogrešku, ukoliko je nastala, potrebno javiti na e-mail adresu @email.

Certificiranje usluga odnosi se na pružatelje usluga kroz sustav AAI@EduHr, za razliku od postupka certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr koje obuhvaća izdavatelje elektroničkih identiteta.

Skrećemo pozornost na 13. normu „Namjena odabranih atributa“. U toj se normi provjerava u Registar resursa upisan način na koji web-aplikacija, odnosno ustanova namjerava koristiti svaki odabrani atribut. Ove je godine norma samo preporuka, dok će od 2025. godine biti obavezna. Stoga pozivamo administratore onih usluga koje u Registru resursa nemaju upisane namjene odabranih atributa da  upišu smislenu namjenu za svaki od odabranih atributa na način kako je to opisano u uputama na web stranici u odjeljku Namjena atributa.