Srce na Danu e-učenja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

9. 2. 2024.

U utorak, 6 veljače 2024. održan je Dan e-učenja Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.  Događanju je kao predstavnica Srca prisustvovala Tona Radobolja, zamjenica predstojnice Sektora za obrazovne programe i tehnologije u obrazovanju Srca koja je održala prezentaciju o pripremi i izradi kolegija na naprednoj razini.

Dan e-učenja Kineziološkog fakulteta obilježen je predstavljanjem nagrađenih kolegija za akademsku godinu 2022. / 2023. i to kolegija Didaktika (doc. dr sc. Ana Žnidarec Čučković) i kolegija Kvantitativne metode (prof. dr. sc. Dražan Dizdar i doc. dr. sc. Darko Katović).

Predstavljeni kolegiji pokazali su zavidnu razinu primjene tehnologija e-učenja i njihovu uspješnu implementaciju u nastavni proces te je cijelo događanje proteklo u pozitivnom tonu, konstruktivnoj raspravi i planiranju budućnosti online nastave na Kineziološkom fakultetu.

Centar za e-učenje Srca kontinuirano surađuje s nastavnicima i visokim učilištima pomažući u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces. Ovakva događanja izuzetno su važna u procesu sustavne implementacije e-učenja, priznavanju i prepoznavanju rada nastavnika u nastavi, kao i poticanju, kroz primjere dobre prakse, unaprjeđenju kvalitete obrazovnog procesa.