U Dabru objavljeno više od 250 000 objekata

23. 1. 2024.

U sustavu Digitalni akademski arhivi i repozitoriji (Dabar) u siječnju 2024. objavljeno je više od 250 000 digitalnih objekata, a taj broj kontinuirano raste.

Najveći broj objavljenih objekata odnosi se na završne, diplomske i specijalističke radove kojih je objavljeno više od 212 800. Po broju objavljenih objekata slijede radovi u časopisu kojih je objavljeno više od 9 200, a na trećem mjestu su doktorske disertacije i znanstveni magistarski radovi kojih je objavljeno više od 8 100. Ostalih vrsta objekata (rad u zborniku, knjiga, poglavlje u knjizi, fotografija, izlaganje na skupu, audio objekt, umjetnički završni i diplomski rad, audiovizualni objekt, skup podataka i obrazovni objekt) objavljeno je manje.

U Dabru je trenutno 50,3 % objekata pohranjeno u otvorenom pristupu. Objavama radova u otvorenom pristupu ustanove podupiru načela otvorene znanosti i otvorenog obrazovanja, povećavaju transparentnost svoga rada i vidljivost svojih rezultata te ubrzavaju primjenu znanosti u gospodarstvu. Ostvareni rezultati ukazuju na to da je i dalje potrebno nastaviti s promocijom otvorenog pristupa i ustanovama i pojedincima kontinuirano tumačiti koje prednosti otvoreni pristup i otvorena znanost donosi njima ali i cijelom društvu.