U ISeVO evidentirano više od 130 000 završnih isprava u prvih 6 mjeseci rada

1. 7. 2024.

Ovih dana obilježavamo šest mjeseci od uspostave Digitalnog registra diploma kao prvog značajnog modula Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO).

Digitalni registar diploma uspostavljen je 29. prosinca 2023. godine, kad je Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) pušten u produkciju. ISeVO povezuje Upisnik visokih učilišta i Upisnik studijskih programa, te se u njemu mogu pronaći podaci o 117 visokih učilišta i 1833 različitih studija. Sve izmjene u navedenim upisnicima, automatski se prosljeđuju u ISeVO.

Visoka učilišta su do 30. lipnja 2024. u Digitalni registar diploma pohranila ukupno 108 729 diploma, 17 557 dopunskih isprava te 4 336 svjedodžbi. Od toga je izdano i dostavljeno u Registar 35 601 novih digitalnih završnih isprava (diplome, svjedodžbe ili dopunske isprave), a 95 021 je dostavljeno u obliku zapisa o prethodno izdanim završnim ispravama u razdoblju od 1984. do kraja 2023. godine koje su izdavane samo u paprinatom obliku.

Tijekom ovog razdoblja zabilježene su 4 483 korisničke prijave u sustav, a koristilo ga je 617 različitih korisnika koji dolaze s više od 80 različitih visokih učilišta. 

Naime, od 1. siječnja 2024. godine, sukladno važećim pravilnicima, visoka učilišta imaju obvezu izdavanja digitalnih završnih isprava i njihova dostavljanja u Digitalni registar diploma, a u roku od dvije godine, visoka učilišta u Registar trebaju dostaviti i podatke o prethodno izdanim ispravama za radno aktivno stanovništvo za proteklih 40 godina do uspostave Registra.

Da bi visoka učilišta bila spremna za ispunjavanje tih obveza, stručnjaci Srca predano rade na izgradnji Informacijskog sustava evidencija u visokom obrazovanju (ISeVO) u okviru projekta e-Sveučilišta, kao i na unapređenju Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

Tako je u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) uspostavljen Modul za izradu završnih dokumenata (eDiplome) koji omogućava izradu, elektroničko pečatiranje i isporuku završnih dokumenata – diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava o studiju. Završne isprave, izdane kroz ovaj proces, automatski se pohranjuju u Digitalnom registru diploma zajedno sa skupom definiranih obveznih podataka o samom dokumentu i nositelju dokumenta.

Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanje (ISeVO) dostupan je na poveznici visokoobrazovanje.hr, a pristup implementiranim modulima omogućen je uz prijavu elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr. Informacijski sustav za sada sadrži module: Digitalni registar diploma, Preglednik visokih učilišta, Preglednik studijskih programa, Administracija korisnika i Upravljanje resursima.

Stručnjaci Srca i dalje nastavljaju rad na izgradnji sustava ISeVO te se njegov dovršetak planira za kraj 2025. godine. Do kraja 2024. godine u planu je izgradnja modula Evidencije studenata i Evidencija osoba prijavljenih za upisni postupak s rezultatima postupka.

Uz pružanje standardne korisničke podrške, stručnjaci Srca održavaju redovita događanja kako bi korisnicima s visokih učilišta pomogli da što bolje savladaju korištenje sustava ISeVO te stvorili platformu za razmjenu iskustava i ideja među korisnicima. Zato redovito pratite stranice Srca kako ne biste propustili neko od događanja.