Vijeće Inicijative za HR-OOZ usvojilo prijedlog Hrvatskog plana za otvorenu znanost

24. 4. 2023.

Na 5. sjednici Vijeća Inicijative za HR-OOZ održanoj online 24. travnja 2023. godine članovi Vijeća usvojili su prijedlog Hrvatskog plana za otvorenu znanost.

Prijedlog Hrvatskog plana za otvorenu znanost povezuje načela i prednosti otvorene znanosti s napretkom hrvatske znanosti i društva u cjelini. Definirano je deset glavnih ciljeva Plana, a u tri poglavlja pod naslovima „Otvorena znanost kao osnovni model provođenja znanosti“, „Otvoreni pristup rezultatima znanstvenog istraživanja“ i „Otvorene istraživačke infrastrukture“ dodatno se opisuju željena stanja te razrađuju specifični ciljevi i niz provedbenih aktivnosti.

Glavni ciljevi prijedloga Hrvatskog plana za otvorenu znanost su:

  1. unaprijediti u akademskoj i znanstvenoj zajednici razumijevanje značenja, primjene, koncepcije i prednosti otvorene znanosti
  2. promovirati osnovne vrijednosti i načela otvorene znanosti kao što su odgovornost, znanstvena čestitost, kvaliteta, transparentnost, reproducibilnost istraživanja, suradnja, jednakost, uključivost, raznolikost, fleksibilnost, održivost i sl.
  3. osigurati preduvjete te stvoriti organizacijske, pravne i financijske okvire za sveobuhvatnu primjenu načela i praksi otvorene znanosti u sustavu znanosti i visokog obrazovanja u Hrvatskoj
  4. promovirati i primijeniti novi sustav vrednovanja u znanosti i visokom obrazovanju izbjegavanjem korištenja neodgovarajućih pokazatelja uspješnosti, kvalitete i učinkovitosti istraživanja i obrazovanja; uvođenje novih pokazatelja i kriterija vrednovanja institucija, nagrađivanja te napredovanja nastavnika i istraživača koji će u potpunosti prepoznavati doprinose otvorenoj znanosti
  5. poticati i osigurati otvoreni pristup publikacijama i svim ostalim rezultatima nastalim u različitim fazama istraživanja, posebno onima financiranim javnim sredstvima
  6. poticati i osigurati sustavno upravljanje istraživačkim podacima sukladno načelima FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) i CARE (Collective benefit, Authority to control, Responsibility, Ethics)
  7. poticati i osigurati razvoj i upravljanje znanstvenim softverom sukladno licencijama otvorenog kôda te osigurati otvoreni pristup takvom softveru
  8. uspostaviti mehanizme koordinacije, zajedničkog i usklađenog planiranja, izgradnje, održavanja, razvoja i uporabe istraživačkih infrastruktura i usluga, uključujući e-infrastrukturu, te njihovu održivost, cjelovitost i interoperabilnost uz sudjelovanje HR-OOZ-a
  9. osigurati da istraživači i nastavnici imaju potrebne kompetencije i vještine za primjenu praksi otvorene znanosti te adekvatan, održiv i dobro financiran sustav potpore primjeni načela otvorene znanosti kroz mrežu stručnih timova i institucija za potporu primjeni načela otvorene znanosti
  10. osigurati povezanost hrvatskog s europskim istraživačkim prostorom, posebno povezanost nacionalnih i europskih istraživačkih infrastruktura, uključujući povezivanje kataloga usluga HR-OOZ-a s EOSC-om

Nacrt Hrvatskog plana za otvorenu znanost objavljen je na web stranicama Inicijative za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ). U narednom razdoblju planirano je predstavljanje prijedloga Ministarstvu znanosti i obrazovanja.