ISAK

Studentska iskaznica

Provjeri stanje na iskaznici

e-Potvrda

Izvadi potvrdu o studiranju

Informacijski sustav akademskih kartica

Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK) služi praćenju životnog ciklusa akademskih kartica. Kartice su namijenjene identifikaciji te ostvarivanju prava krajnjih korisnika – studenata i zaposlenika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja.

Sustavom se omogućuje identifikacija studenta preko studentske iskaznice, službene isprave studenata u Republici Hrvatskoj.

Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine se za redovito funkcioniranje sustava.

Studentska iskaznica

Studentska iskaznica je javna isprava kojom se dokazuje status studenta. Obaveza svakog studenta je da posjeduje studentsku iskaznicu. Izgled, sadržaj, pristup podacima i uređivanje sadržaja na iskaznici, izrada, izdavanje, korištenje te poništavanje iskaznice su propisani „Pravilnikom o studentskoj ispravi“.

Studentsku iskaznicu imaju i studenti koji sudjeluju u međunarodnim programima mobilnosti kao i studenti poslijediplomskog studija. ISAK osigurava prikupljanje i pripremu podataka za tiskanje studentskih iskaznica tijekom cijele godine.

Visoka učilišta

Visoka učilišta kroz aplikativno rješenje koje je razvilo Srce zavodi podatke o studentima, naručuje iskaznice, brine o izdavanju te o aktiviranju iskaznice čime ona postaje važeća za korištenje. ISAK podatke o pravu na iskaznicu kao i matične podatke prikuplja iz ISSP. Prilikom prestanka prava studenta visoka učilišta dužna su i fizički uništiti iskaznicu studenta.

Tvrtka za tiskanje

Tvrtka za tiskanje (AKD) periodički tiska iskaznice. Podaci koji su potrebni za izradu iskaznice poslužuju se iz ISAK-a. Isto tako u ISAK-u se zavode statusi u procesu tiskanja iskaznica. Tvrtka za tiskanje neovisno od Srca obavlja distribuciju iskaznica kao i naplatu izrade iskaznice.

Sveučilišni računski centar - Srce:

  • osigurava pouzdan rad čitavog sustava,
  • nadograđuje i održava aplikativna rješenja potrebna za rad sustava,
  • omogućuje uvid u podatke korisnicima sukladno pravima,
  • daje tehničku podršku svim korisnicima sustava