ISSP

Studentska iskaznica

Provjeri stanje na iskaznici

e-Potvrda

Izvadi potvrdu o studiranju

Informacijski sustav studentskih prava

Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) služi za evidentiranje i praćenje prava studenata u skladu s važećim propisima i aktima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta te visokih učilišta na kojima studenti studiraju.

ISSP omogućuje pojedinim pravnim osobama, na temelju odobrenja Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, pristup podacima radi provjere studentskih prava. Sustav također služi za odobravanje i evidenciju potrošnje sredstava za subvencioniranu prehranu studenata pri davateljima usluge prehrane.

Srce razvija programsku podršku, osigurava rad i brine se za redovito funkcioniranje sustava.

Studentska prehrana

Najpoznatija usluga koja koristi ISSP je Sustav studentske prehrane. Namjena sustava je da omogući korištenje različitih iznosa subvencije za prehranu u studentskim restoranima sukladno razinama prava propisanim od strane Ministarstva te precizno evidentira potrošnju studenata.

Studentska iskaznica

Studentska iskaznica je službeni identifikacijski dokument studenta i kao takvu je koriste različiti sustavi koji na licu mjesta provjeravaju studentski status. Praćenje životnog ciklusa studentske iskaznice vrši se kroz Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK).

Visoka učilišta

Visoka učilišta na jednostavan i pregledan način, bez udvojenog posla zbog višestrukih sustava s kojima rade, unose te ažuriraju podatke o studentima u ISSP.

Učilišta koja ne koriste ISVU rade s podacima kroz aplikaciju Evidencija studentskih prava kojom se vodi tijek studija i naručuje izrada studentskih iskaznica uz fotografiranje, dok se od ostalih učilišta podaci nužni za izračun prava preuzimaju iz ISVU.

Studentski restorani

Koristeći jedinstvenu aplikaciju koje je razvilo Srce, davatelji usluga studentske prehrane vode evidenciju o korištenju prava odnosno iznosa subvencije. Autentikacija i autorizacija studenata se provodi putem studentske iskaznice.

Sveučilišni računski centar - Srce

  • osigurava pouzdan rad čitavog sustava,
  • nadograđuje i održava centralne poslužitelje,
  • omogućuje uvid u podatke korisnicima sukladno pravima,
  • nadograđuje i održava aplikacije potrebne za funkcioniranje sustava,
  • daje korisničku podršku svim korisnicima sustava