GÉANT4 SGA1

Projekt GÉANT4 odvija se pod okriljem FPA (engl. Framework Partnership Agreement) i to u više faza a pokriva razdoblje od 7 godina. Prva faza projekta u trajanju od 12 mjeseci ima službeni naziv GÉANT4 SGA1 (Specific Grant Agreement 1). Slijedit će SGA2 i SGA3 u trajanjima od po tri godine. U projektu sudjeluje 40 partnera, europskih akademskih i istraživačkih mreža (engl. National Research and Education Network, NREN) pod vodstvom organizacije GÉANT Association koja je formalno uspostavljena u jesen 2014. udruživanjem TERENA-e i DANTE-a, a kao odgovor na zahtjev zajednice europskih akademskih i istraživačkih mreža za uspostavom jedinstvene upravljačke strukture.

CARNet i Srce svoj značajan doprinos daju u istraživanju novih servisa i mrežnih tehnologija, upravljanju mrežom i podršci korisnicima, te specifičnim servisnim aktivnostima. Jedna od njih je usluga eduroam™ (educational roaming), gdje je Hrvatska aktivna od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu upravljanja elektroničkim identitetima, autentikacije i autorizacije (AAI@EduHr).

Cilj projekta je daljnji razvoj napredne i teritorijalno neovisne e infrastrukture i korisničkih usluga za potrebe istraživača i njihovih projekata na području Europe, a unutar jedinstvenog europskog istraživačkog prostora (European Research Area, ERA).

Aktivnosti Srca prema planu i tijeku projekta  GÉANT4 SGA1

  • sudjelovanje u radu upravljačkih tijela projekta (GN4 Assembly)
  • vođenje usluge eduroam na razini projekta
  • sudjelovanje u razvoju i održavanju sustava za nadzor i podršku korisnika usluge eduroam
  • sudjelovanje u razvoju i održavanju usluge eduGAIN
  • sudjelovanje u razvojnim aktivnostima iz područja elektroničkih identiteta
  • administrativne aktivnosti (pripremanje i slanje mjesečnih izvješća o utrošku radnog vremena, financijska izvješća, organizacija financijske revizije).