Pravničko obrazovanje u digitalno doba - zašto nam trebaju MOOC-ovi?

08
Ožu
10:00 - 11:00
Lokacija

online, putem sustava za webinare

Webinar Srca "Pravničko obrazovanje u digitalno doba - zašto nam trebaju MOOC-ovi?" održat će se 8. ožujka 2023. od 11 do 12 sati u online okruženju putem sustava za webinare Srca. Ovaj je webinar namijenjen nastavnicima i upravama visokoškolskih ustanova, posebice pravnih fakulteta.

Svrha webinara je diseminacija međunarodnog projekta „Time to Become Digital in Law“ (DIGinLaw), financiranog u okviru Erasmus+ programa, kojeg je nositelj Pravni fakultet Osijek, a provodi se u suradnji s projektnim partnerima sa Sveučilišta u Aberdeenu, Milanu i Zagrebu (SRCE). Naime, u okviru DIGinLaw projekta razvijeno je 12 MOOC-ova u otvorenom pristupu. MOOC-ovi su sadržajno usmjereni na atraktivne teme iz područja digitalizacije prava (prekogranično rješavanje sporova u digitalno doba, zaštita potrošača u digitalno doba, umjetna inteligencija, kriptovalute u međunarodnom privatnom pravu, itd.). Osim predstavljanja DIGinLaw projekta te svrhe i cilja razvijanja MOOC-ova, u okviru webinara biti će razmotreni potencijali MOOC-ova za pravničko obrazovanje na razini 7 EQF-a te za potrebe cjeloživotnog obrazovanja. Sudionicima webinara biti će predstavljen jedan konkretno razvijeni MOOC u okviru DIGinLaw projekta. Također, biti će naznačeni problemi metodološke naravi s kojima su se nastavnici susretali prilikom izrade MOOC-ova.

Naposljetku, predavači će biti otvoreni za pitanja sudionika te za daljnju diskusiju o primjerenosti ovog oblika poučavanja u visokom obrazovanju iz polja prava.

Za prisustvovanje ovom webinaru nije potrebno prethodno iskustvo. Predviđeno trajanje webinara je od 11 do 12 sati. Prijave na webinar započinju u ponedjeljak, 27. veljače 2023.

Nakon završetka webinara bit će dostupna i snimka na stranicama Centra za e-učenje.