Podrška digitalnom obrazovanju

Što je ova usluga?

Centar za e-učenje Srca je nacionalni centar za podršku u e-učenju u sustavu visokog obrazovanja u RH. Uz alate i tehnologije za e-učenje kao što je sustav za e-učenje Merlin (sustav za e-učenje za potrebe visokog obrazovanja u RH), Centar pruža kvalitetnu i stručnu podršku implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces.

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su nastavnici i studenti Sveučilišta u Zagrebu te drugih visokih učilišta u Hrvatskoj.

Kako postati korisnik?

Adrese za pristup sustavima za e-učenje nalaze se na uvodnim stranicama pojedinih sustava na ovom webu. Za korisničku podršku korisnici mogu pregledati dostupne Wiki stranice Centra ili se s upitom obratiti na e-mail @email.

"ceu logo"

Među temeljnim funkcijama Centra za e-učenje su:

  • razvoj i održavanje sustava za e-učenje kao opće dostupne zajedničke platforme za e-učenje u visokom obrazovanju
  • stručna podrška korisnicima u radu s tehnologijama e-učenja
  • specijalizirana podrška korisnicima u primjeni e-učenja u nastavi (instrukcijski dizajn / dizajn učenja)
  • uspostava i održavanje specifičnih zajedničkih / centraliziranih resursa potrebnih za primjenu e-učenja
  • edukacija i usavršavanje nastavnika u digitalnim kompetencijama
  • suradnja s lokalnim timovima za e-učenje na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Hrvatskoj
  • uspostava i održavanje sveučilišne (i šire) mreže ljudi (stručnjaka, nastavnika i studenata) za razmjenu znanja i iskustava o e-učenju
  • promocija e-učenja i poticanje primjene novih tehnologija u obrazovanju

Centar za e-učenje uspostavljen je na prijedlog Uprave Srca početkom 2007. godine. Uspostava Centra potaknuta je aktivnostima i ostvarivanjem jednog od temeljnih ciljeva Tempus projekta Eqibelt.

Centar za e-učenje u Srcu ujedno djeluje i kao središnji sveučilišni Ured za e-učenje te izvodi poslove iz nadležnosti Ureda s ciljem učinkovitoga obavljanja zajedničkih djelatnosti vezanih uz uvođenje i primjenu e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Ured kontinuirano prati primjenu e-učenja i provođenje Strategije e-učenja na Sveučilištu u Zagrebu. Centar za e-učenje redovito komunicira s delegiranim predstavnicima za e-učenje na sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te ih obavještava o događajima, radionicama i predavanjima vezanim uz e-učenje.

Svoje prve usluge Centar je ponudio krajem akademske godine 2006./2007., a službeno je počeo sa svojim radom na svečanom otvaranju 10. prosinca 2007. godine.

Centar za e-učenje obilježio je 15 godina rada 7. prosinca 2022.

30000
e-kolegija provodi se u sustavu za e-učenje Merlin tijekom akademske godine
10000
nastavnika koristi sustav za e-učenje Merlin tijekom akademske godine
100000
studenata pohađa e-kolegije u sustavu za e-učenje Merlin tijekom akademske godine
radnim danom od 8 do 16 sati