HR-ZOO

Osnovni podaci o projektu

 

Oznaka projekta: KK.01.1.1.08.0001
Početak projekta: 1. srpnja 2017.
Trajanje projekta: 70 mjeseci
Broj partnera: 7
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
URL projekta: https://www.srce.unizg.hr/hr-zoo/

 

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO)

Projekt HR-ZOO je strateški projekt, čije je financiranje realizirano kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u sklopu specifičnog cilja 1a1 „Povećana sposobnost sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva“. Sredstva za provedbu projekta u udjelu od 85 % vrijednosti osigurana su kroz Europski fond za regionalni razvoj (ERDF), a preostali dio sufinanciran je na nacionalnoj razini iz državnog proračuna.

O projektu

Svrha i glavni cilj projekta HR-ZOO je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture te će doprinjet povećanju sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije za provođenje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljavanje potreba gospodarstva.

Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) zajednička je nacionalna e-infrastruktura za znanost i obrazovanje koja svakom znanstveniku, istraživaču ili nastavniku nudi fleksibilno okruženje za suradnju, mogućnost prijenosa, pohranu i obradu velikih količina podataka uz specijaliziranu podršku prilikom uporabe naprednih informacijskih tehnologija.

Nova generacija e-infrastrukture uspostavljena je u sklopu istoimenog projekta HR-ZOO s namjerom da se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost, što je nužno za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.

E-infrastruktura HR-ZOO bit će u cijelosti službeno puštena u produkciju u ožujku 2023. godine, a sastoji se od:

  • pet modernih podatkovnih centara u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu povezanih širokopojasnom mrežom
  • skupa značajnih računalnih resursa za napredno računanje, ali i za svakodnevne potrebe
  • spremišnih resursa za pouzdanu pohranu velikih količina podataka i druge digitalne imovine
  • tima vrhunskih stručnjaka koji će osigurati specijaliziranu podršku istraživačima i nastavnicima u primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija

Suvremeni podatkovni centri dugoročno osiguravaju odgovarajuće prostorne uvjete za smještaj naprednih računalnih i spremišnih resursa, a zahvaljujući mrežnoj povezanosti prijenosnim kapacitetima od 100 Gbit/s korisnicima će omogućiti brži pristup uslugama iz oblaka HR-ZOO. Spojem na čvorišta GÉANT nacionalna e-infrastruktura povezuje se s e-infrastrukturama u Europi i svijetu.

Zajednički nacionalni resursi omogućit će značajne uštede uz daljnje poticanje kulture dijeljenja resursa i podataka, a uspostava specijaliziranih timova vrhunski osposobljenih stručnjaka – e-znanstvenika predstavljat će specijaliziranu podršku znanstvenicima i istraživačkim projektima kako bi se rad znanstvenika olakšao vrhunskom tehnologijom koja im je na raspolaganju u cilju poboljšanja kvalitete i relevantnosti samih istraživačkih aktivnosti.

Podrška znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju - Katalog usluga HR-ZOO

HR-ZOO omogućava jednostavan pristup digitalnim uslugama i IKT resursima na načelu računarstva u oblaku što značajno povećava produktivnost istraživača. U sklopu projekta HR-ZOO, u travnju 2023. godine biti će aktivirane sljedeće usluge:

  • računanje: računarstvo visokih performansi (HPC), elastično računanje u oblaku, virtualni podatkovni centri;
  • pohranjivanje podataka: jedinstveno datotečno i objektno spremište, sustav za sigurnosnu pohranu i arhiviranje;
  • znanstveni softver,
  • specijalizirana podrška znanstvenicima,
  • mrežno povezivanje,
  • udomljavanje IKT opreme.

Partneri

Uspješnu provedbu i ostvarivanje zadanih ciljeva projekta osiguralo je suradničko partnersko okruženje u kojem je Srce djelovalo u ulozi koordinatora, a kao partneri sudjelovali su: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku (UNIOS), Sveučilište u Rijeci (UNIRI), Sveučilište u Splitu (UNIST), Sveučilište u Zagrebu (UNIZG), Institut Ruđer Bošković (IRB) i Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNET.