Razgovori u Srcu - novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i ISVU

15
Velj
12:30 - 14:30
Lokacija

Sveučilišni računski centar - Srce, Josipa Marohnića 5, Zagreb

Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) je donio veći broj izmjena u sustav znanosti i visokog obrazovanja kojima se akademska i znanstvena zajednica tek treba prilagoditi. Očekuje se donošenje i većeg broja novih ili osvježenih podzakonskih akata (pravilnika), ali bit će potrebno prilagoditi i informacijsku infrastrukturu kao podlogu za provođenje ZVOZD-a i tih pravilnika. Važan dio te informacijske infrastrukture je Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - sustav za podršku administraciji i poslovanju visokih učilišta sa studentima, kojeg koristi preko 110 visokih učilišta u Hrvatskoj, više od 10.000 administratora i nastavnika te više od 140.000 studenata.

Uzevši u obzir količinu i složenost potrebnih prilagodbi ISVU-a novom Zakonu (od statusa studiranja studenta - redoviti ili izvanredni, istog studija pa sve do ocjenjivanja pojedinačnih ishoda učenja), Srce želi sa zajednicom raspraviti o načinima i provedbi prilagodbi ISVU-a te njihovim prioritetima. Pozivamo stoga prorektore i prodekane za nastavu, ISVU koordinatore te sve zainteresirane na druženje i razgovor koji će, u skladu s iskazanim potrebama zajednice, pridonijeti oblikovanju i provedbi prilagodbi informacijske infrastrukture te time odgovoriti na zahtjeve postavljene donesenim Zakonom.   

Događanje „Novi Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i ISVU“ održat će se 15. veljače 2023. godine, od 13.30 do 15.30 sati. U uvodnom dijelu bit će predstavljene prepoznate izmjene u ZVOZD-u koje će utjecati na ISVU i posljedično, planirane izmjene unutar tog sustava, nakon čega će slijediti razgovor i rasprava o ovoj aktualnoj temi.

Za sudjelovanje na događanju potrebno je ispuniti prijavu.