Tjedan Centra za e-učenje

Početak
09
Oct
09:00
Kraj
13
Oct
16:00
Lokacija

Sveučilišni računski centar - Srce, Josipa Marohnića 5, Zagreb i online

Centar za e-učenje Srca organizira Tjedan Centra za e-učenje koji će se održati u tjednu od 9. do 13. listopada 2023. u Srcu i online, s ciljem da nastavnike na samom početku nove akademske godine upoznamo s tehnologijama e-učenja, educiramo ih za njihovu uporabu i pomognemo im da pronađu najbolji način kako ih integrirati u obrazovni proces.

Kako bi se nastavnici bolje upoznali s tehnologijama koje Centar održava, održat će se tečajevi i radionice o radu u sustavu Merlin i sustavu za webinare.

Više informacija o ovogodišnjem Tjednu Centra za e-učenje bit će objavljeno na stranicama Centra za e-učenje.