Inozemni istraživači od sada mogu pristupiti usluzi Napredno računanje

12. 6. 2024.

Srce je unaprijedilo web aplikaciju za pristup usluzi Napredno računanje i omogućilo inozemnim istraživačima autentikaciju korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu eduGAIN koji je globalni autorizacijski i autentikacijski sustav kojim se operativno povezuju AAI sustavi europskih akademskih zajednica.

Srce je unaprijedilo web aplikaciju za pristup usluzi Napredno računanje i omogućilo autentikaciju korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu eduGAIN koji je globalni autorizacijski i autentikacijski sustav kojim se operativno povezuju AAI sustavi europskih akademskih zajednica.

Web aplikacija za pristup usluzi Napredno računanje omogućava korisnicima podnošenje i upravljanje zahtjevima za korištenje usluge te upravljanje članovima na projektu kojima je omogućen pristup usluzi. Do sada su korisnici za autentikaciju mogli koristiti samo elektronički identitet u sustavu AAI@EduHr. S novom inačicom web aplikacije omogućena je autentikacija korištenjem elektroničkog identiteta u sustavu eduGAIN. Time je na odobrenim istraživačkim projektima, koji su uvedeni u Informacijski sustav znanosti RH - CroRIS, omogućeno prijavljivanje gostujućih i inozemnih istraživača kao suradnika. Voditelj projekta ih može dodati kao suradnike na projektu, a oni za autentikaciju i pristup usluzi Napredno računanje koriste svoj matični elektronički identitet koji se nalazi u sustavu eduGAIN. Kako bi im se olakšao rad s web aplikacijom za pristup usluzi te resursima za napredno računanje napravljen je prijevod web aplikacije i uputa za korištenje na engleski jezik.

Autentikaciju putem eduGAIN-a za sada mogu koristiti samo članovi istraživačkih projekata. Za korištenje usluge Napredno računanje za potrebe izrade završnog rada ili praktične nastave i dalje je moguća autentikacija isključivo s elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr.