Objavljena nova inačica aplikacije Katalog e-kolegija

4. 7. 2024.

U produkciju je puštena nova inačica Kataloga e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanja RH, aplikacije koja sadrži pregled e-kolegija koji se izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Katalog omogućava pretraživanje e-kolegija po nazivu, nastavnicima, te pregled po visokim učilištima i vrstama studija od akademske godine 2014./2015. do danas.

Katalog e-kolegija uspostavljen je 2014. godine, za potrebe današnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, a stručnjaci Srca razvili su novu inačicu aplikacije kako bi pratili moderne web tehnologije te osigurali dugoročnu održivost i mogućnost nadograđivanja aplikacije.

Novosti u Katalogu e-kolegija su:

  • novi vizualni dizajn: moderno i intuitivno korisničko sučelje koje olakšava navigaciju i korištenje
  • unaprijeđenu pristupačnost: aplikacija je velikim dijelom u skladu sa Smjernicama za osiguravanje digitalne pristupačnosti v1.1
  • bolji responzivni dizajn: optimiziran prikaz na mobilnim uređajima za lakše korištenje u pokretu, bez gubitaka funkcionalnosti
  • detaljna statistika: omogućava uvid u trendove i analizu podataka o korištenju e-kolegija s naprednim filtriranjem sadržaja
  • izvještaji: dorađen prikaz izvještaja te dodane mogućnosti filtriranja i izvoza izvještaja u PDF formatu
  • nove web tehnologije: korištenje suvremenih web tehnologija olakšava održavanje i nadogradnju aplikacije, te osigurava stabilnost i visoke performanse.

Katalog povećava dostupnost i "vidljivost" podataka o e-kolegijima te dostupnost samih e-kolegija. Sadrži informacije o više od 200.000 e-kolegija koji se izvode na više od 60 visokih učilišta, a koje održava više od 20.000 nastavnika. Središnje je mjesto na kojem se nalaze osnovni podaci o svim e-kolegijima koji se nalaze u redu predavanja i izvode na ustanovama u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Omogućava i jednostavnije praćenje tijeka implementacije e-učenja na visokim učilištima, planiranje daljnjih akcija vezanih za sustavnu implementaciju e-učenja na razini visokog obrazovanja i pojedinih sastavnica, kao i na nacionalnoj razini te osiguranje veće dostupnosti postojećih podataka o broju e-kolegija.