Održan webinar Srca na temu konstruktivnog poravnanja

29. 2. 2024.

Webinar Srca na temu Poticanje aktivnog učenja konstruktivnim poravnanjem održan je u utorak, 27. veljače 2024. godine. Predavači su bili doc. dr. sc. Ivan Banovac i prof. dr. sc. Vedran Katavić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na webinaru su podijelili svoja iskustva vezana za konstruktivno poravnanje, odnosno objasnili su kako su proveli postupak izmjene pristupa nastavnim ciljevima, nastavnom sadržaju, nastavnim jedinicama te vrednovanju studentskog znanja i vještina koristeći primjer Anatomije, najvećeg (24 ECTS boda) predmeta prve godine integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Osim toga, na primjeru modela obrnute učionice prikazana je upotreba smislenih i korisnih nastavnih aktivnosti u službi poticanja aktivnog učenja i dosizanja ishoda učenja. Na kraju su predavači prikazali analizu provedenog vrednovanja koja je, kao i promišljeni pristup konstruktivnom poravnanju, dio budućih reakreditacijskih postupaka ustanova u visokom obrazovanju. Nakon izlaganja  uslijedila je rasprava, te odgovori na pitanja sudionika. Na početku webinara provedena je i kratka anketa među sudionicima o tome koriste li konstruktivno poravnanje u nastavi, u kojoj je sudjelovalo 146 sudionika, a njih 55 % je odgovorilo da ne koristi ovaj koncept.

Međusobna usklađenost očekivanih ishoda učenja, načina poučavanja i metoda vrednovanja naziva se konstruktivno poravnanje. Planiranje visokoškolske nastave započinje formuliranjem očekivanih ishoda učenja, a nakon toga je potrebno promišljati kako je te ishode učenja moguće postići. Osim o nastavnom sadržaju te načinima poučavanja i učenja, potrebno je razmisliti i na koji način provjeriti jesu li studenti te očekivane ishode učenja postigli, dakle o metodama vrednovanja.

Ne čudi stoga da je ova tema izazvala interes kod velikog broja nastavnika, te je na webinaru sudjelovalo više od 260 sudionika, prvenstveno nastavnika visokoškolskih ustanova. Centar za e-učenje Srca kontinuirano radi na podršci nastavnicima u pripremi i provođenju nastave u digitalnom okruženju, a webinari Srca samo su jedan od načina stjecanja novih znanja i razmjene iskustva i suradnje sa zajednicom.

Snimka webinara dostupna je na web stranicama Centra za e-učenje Srca.