Održan webinar Srca o didaktici i poučavanju u online okruženju

29. 3. 2024.

Webinar Srca ponovo privukao veliki broj nastavnika iz sustava visokog obrazovanja

U srijedu, 27. ožujka održan je webinar Srca naziva Didaktički o didaktici - primjer e-kolegija. Predavačica je bila doc. dr. sc. Ana Žnidarec Čučković, Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Predavačica je predstavila svoj e-kolegij Didaktika za koji je na Kineziološkom fakultetu dobila nagradu za najbolji e-kolegij za akademsku godinu 2022./ 2023., a tijekom predavanja podijelila je svoja iskustva pripreme i provedbe nastave u online okruženju i kao nastavnik i kao didaktičar i pedagog.

Obrazovanje, kao planirani i programirani proces stjecanja kompetencija podrazumijeva tri čimbenika: studenta, sadržaj i nastavnika. Kako bi student posredstvom nastavnika spoznao sadržaj, didaktika je od svojih početaka do danas razvila niz različitih pristupa učenju i poučavanju, s ciljem da recepcija sadržaja kod studenata bude u skladu s njegovim individualnim razvojem i receptivnim sposobnostima. Suvremena realizacija odgojno-obrazovnog procesa usmjerava područje didaktike ka unaprjeđenju kvalitete i online nastave. Webinar je imao za cilj potaknuti sudionike i da promišljaju o organizaciji obrazovnog procesa u kontekstu e-učenja uz implementaciju informacijskih i komunikacijskih tehnologija, te može li se na ovakav način ostvariti holistički pristup studentu i može li ovakvim strategijama otvoriti put cjeloživotnom učenju.

Na webinaru je sudjelovalo više od 90 nastavnika, koji su nakon uvodnog predavanja sudjelovali u raspravi. Srce će i dalje nastojati organizacijom raznih aktivnosti omogućiti nastavnicima i svima koji se bave obrazovanjem stjecanje novih saznanja i informacija, kao i razmjenu iskustva vezano uz e-učenje.

Srce će i dalje nastojati organizacijom raznih aktivnosti koje pruža u okviru usluge Podrška digitalnom obrazovanju, a koju osigurava Centar za e-učenje Srca, omogućiti nastavnicima i svima koji se bave obrazovanjem stjecanje novih saznanja i informacija, kao i razmjenu iskustva vezano uz e-učenje.

Snimka predavanja dostupna je na web stranicama Srca.