Održan webinar Srca o korištenju softvera Turnitin

2. 5. 2024.

U petak, 26. travnja, u suradnji s tvrtkom Turnitin održan je webinar Srca naziva Korištenje softvera Turnitin. Webinar je bio namijenjen nastavnom i nenastavnom osoblju javnih visokih učilišta koja koriste licencije softvera za provjeru autentičnosti radova Turnitin, a koje zajednici na raspolaganje stavlja Srce. Na webinaru je prikazano kako koristiti softver Turnitin, te su obrađene teme koje su često izvor mnogih upita korisnika, kao što su to predaja radova kroz kolegij, predaja preko Quick Submit i proces Deletion Requesta.

Webinar, koji je održan na engleskom jeziku, moderirali su djelatnici Srca, dok je predavanje održao predstavnik Turnitina. Na webinaru je sudjelovalo preko 230 sudionika s javnih visokoškolskih ustanova, Nakon predavanja otvoren je prostor za pitanja i raspravu.

Licencije softvera Turnitin, omogućavaju neograničen broj provjera radova za svakog od upisanih studenata, a namijenjene su prvenstveno provjeri studentskih radova, od seminarskih do završnih i doktorskih. Provjeru radova pomoću ovog softvera mogu raditi i nastavnici i nenastavno osoblje, te studenti, sukladno procedurama i potrebama na pojedinom visokom učilištu. Informacije o korištenju na pojedinom visokom učilištu moguće je dobiti od strane imenovanih administratora ustanove. Korisnici softveru pristupaju pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr.

Na web stranicama Srca dostupne su dodatne informacije o podršci, kao što je to mogućnost i način pristupa softveru Turnitin, popis ustanova koje imaju pravo korištenja softvera u okviru Srce licencije te poveznice na upute za rad sa softverom (pisane upute i animacije), kao i drugi korisni materijali

Snimka predavanja dostupna je na web stranicama Srca.