Otvorene su prijave za sudjelovanje u programu međunarodne konferencije EGI 2024

2. 4. 2024.

Međunarodna konferencija EGI2024 održavat će se u Lecceu u Italiji od 30. rujna do 4. listopada 2024. godine. Godišnja konferencija EGI okuplja brojne dionike iz znanstvenih i zajednica koje se bave podacima i intenzivnim računanjem te pruža priliku za razmjenu rezultata, uvida i trendova o tehničkim, političkim i poslovnim perspektivama, unaprjeđujući znanost o velikim podacima za akademsku zajednicu i industriju.

Zainteresirani sudionici mogu prijaviti svoje sudjelovanje u obliku govora u trajanju od 10 ili 20 minuta, poster-prezentacije ili izlaganja u trajanju od 30 minuta tijekom kojeg bi predstavili svoju uslugu, proizvod ili alat. Rok za prijave je 25. travnja 2024.

Teme kojima će se ovogodišnja konferencija baviti su brojne i podijeljene u pet tematskih područja: Potrebe i rješenja u znanstvenom računarstvu, Podatkovne inovacije, Informatika okoliša, Povjerenje i sigurnost te EOSC i otvorena znanost. A detaljan popis tema objavljen je na web stranicama konferencije.  

Srce aktivno sudjeluje u radu organizacije EGI Foundation od 2010. godine kada je 8. veljače u Amsterdamu osnovana kao EGI.eu, neprofitna organizacija s ciljem koordiniranja i upravljanja europskom grid infrastrukturom (EGI) uspostavljenom za potrebe europske istraživačke zajednice. Srce sudjeluje u upravljanju, izradi strategija i planova gradnje, te aktivno doprinosi izgradnji najveće distribuirane infrastrukture za znanstveno računanje na svijetu, ujedno promovirajući i osiguravajući hrvatskim istraživačima pristup resursima i uslugama EGI.

Srce je u ulozi partnera, a EGI Foundaton u ulozi koordinatora, sudjelovalo u brojnim projektima financiranom u okviru EU programa Obzor 2020 i Obzor Europa, a trenutno su aktivni projekti EOSC-Future (2021.-2024.) i EOSC Beyond: advancing innovation and collaboration for research (2024. – 2027.).