Platforma Galaxy od sada dostupna za korištenje u sklopu usluge Srca „Napredno računanje“

24. 11. 2023.

Platforma Galaxy od sada je dostupna za korištenje u sklopu usluge Srca „Napredno računanje“.

Galaxy je inovativna, open source platforma za znanstvenike koja se zasniva na FAIR (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable) načelima. Otvorena je i besplatna za korištenje te dostupna zajednici i širokom krugu korisnika bez iskustva u programiranju. Omogućuje jednostavno određivanje parametara, pokretanje pojedinačnih alata kao i korištenje, dijeljenje, analizu i vizualizaciju podataka.

Platforma Galaxy široko je primjenjiva u istraživanju biologije, evolucije, ekologije i medicine, s posebnim naglaskom na područje bioinformatike, te predstavlja moćan i sveobuhvatan alat za analizu i obradu bioloških podataka. Koristeći niz programa i alata dostupnih u okviru Galaxy platforme, uključujući BLAST, bwa, fastqc i mnoge druge, istraživači mogu izvoditi analize kao što su sastavljanje genoma, uspoređivanje sekvenci, identifikacija gena i njihovih funkcija te proučavanje genetskih varijacija. Integracijom različitih alata na jednoj platformi smanjuje se potreba za prebacivanjem između različitih programa.

Osim toga, korisnici Galaxy platforme imaju mogućnost stvaranja prilagođenih radnih tokova (workflows) za analizu bioloških podataka. Drugim riječima, istraživači mogu definirati niz koraka koji trebaju biti izvršeni kako bi se postigli rezultati što olakšava ponovljivost istraživanja te dodatno omogućuje suradnju među istraživačkim timovima.

Upute za pristup platformi Galaxy

Tijekom prijavljivanja projekta putem aplikacije Srca za prijave, potrebno je odabrati resurs PADOBRAN nakon čega se imate pravo prijaviti na galaxy.srce.hr koristeći svoj AAI@EduHr identitet.

Informacije o prijavi i pristupu platformi:

Za sva pitanja i nejasnoće vezane za uslugu Napredno računanje i postupak instaliranja alata na Galaxy obratite nam se na @email.