Srce sudjelovalo na konferenciji Austrian-Slovenian HPC Meeting 2024 – ASHPC24

17. 6. 2024.

Predstavnici Srca sudjelovali su u programu konferencije Austrian-Slovenian HPC Meeting 2024 – ASHPC24. Srce je imalo dvostruku ulogu, kao koordinator Hrvatskog centra kompetencija za HPC sudjelovalo je u radnim sastancima vezano za provođenja projekta EuroCC 2 i predstavilo je rezultate rada nacionalnog superračunala „Supek“ i resursa za napredno računanje u oblaku „Vrančić“ u prvoj godini rada.

Predstavnici Srca sudjelovali su u programu jubilarne 10. godišnje austrijsko - slovenske HPC konferencije Austrian-Slovenian HPC Meeting 2024 – ASHPC24. koja je održana od 10. do 13. lipnja 2024. u austrijskom Grundlseeu.

Prvog dana konferencije održan je radni sastanak nacionalnih centara kompetencija HPC iz područja središnje Europe na kojem je raspravljano o  teme kao što su zajednički treninzi u specijaliziranim područjima, umjetna inteligencija, kvantna kemija ili fizika materijala. Sudionici su raspravljali i o otvorenim pitanjima u okviru provođenja projekta EuroCC 2.

U nastavku konferencije od 11. do 13. lipnja održana su predavanja koja su okupila više od 150 stručnjaka iz područja naprednog računanja, korisnika, ali i studenata doktorskih studija. Tijekom tri dana održano je pet pozvanih predavanja, 37 kratkih predavanja i predstavljeno je 14 postera. Pored široke lepeze HPC tema, predstavljene su i teme iz kvantnog računarstva, umjetne inteligencije, kvantne kemije, prognoze vremena, fizike čestica. Srce se na konferenciji predstavilo radom na temu "Croatian National Advanced Computing Resources Supek and Vrančić". Jurica Špoljar prezentirao je postignuća nacionalnih resursa „Supeka“ i „Vrančića“ u prvoj godini od puštanja u rad. Tijekom izlaganja predstavio je web aplikaciju za pristup usluzi Napredno računanje koja je integrirana s Informacijskim sustavom znanosti RH - CroRIS. Ta integracija je omogućila izradu izvještaja o iskorištenju resursa za napredno računanje koji financijerima i korisnicima pruža  uvid u to koliko je usluga Napredno računanje bila korištena u provedbi njihovih projekata. Također, ta povezanost omogućava uvid u objavljene znanstvene radove koji su ostvareni korištenjem usluge Napredno računanje. Tijekom prve godine rada stručnjaci Srca su kontinuirano analizirali korisničke poslove što je rezultiralo unapređenjem sustava za upravljanjem poslova, a predstavljeni su i tehnički izazovi kojima su se stručnjaci Srca bavili tijekom prve godine rada.

Knjiga sažetaka s konferencije dostupna je za preuzimanje na web stranicama konferencije.