Stručnjaci Srca sudjelovali u povezivanju KREN-a na eduroam

Stručnjaci Srca uspostavili su za KREN (Kosovo Research and Education Network) eduroam infrastrukturu – središnji RADIUS poslužitelj i IdP RADIUS poslužitelj i pomogli stručnjacima KREN-a da obave svu potrebnu administraciju te postanu novi NRO (National Roming Operator) u međunarodnom eduroamu.

KREN je na svjetsku eduroam mrežu povezan od petka, 12. svibnja 2023., a tijekom sljedeća dva dana provest će se i administrativno povezivanje te će time Kosovo postati 107 država na eduroam karti svijeta.

eduroam® (education roaming) je roaming-usluga zamišljena pod okriljem europske udruge akademskih i istraživačkih mreža (TERENA) i ostvarena kroz međunarodni projekt GÉANT.

Usluga eduroam je sigurna, jednostavna i za krajnjeg korisnika potpuno besplatna usluga pristupa Internetu. Namijenjena je korisnicima iz sustava znanosti i obrazovanja. Trenutno je dostupna na brojnim lokacijama u Hrvatskoj te na više od 32 000 lokacija diljem svijeta. Omogućava bežični ali i žičani (žicom, kroz LAN) pristup internetu i internetskim servisima i uslugama. Hrvatska je od samoga početka zahvaljujući Srcu i sustavu AAI@EduHr aktivna u izgradnji i pružanju usluge eduroam.