Uspješno završio EGI-ACE projekt

26. 7. 2023.

Organizacija EGI (European Grid Initiative Federation), čija je punopravna članica od njenog osnutka i Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebu (Srce), objavila je publikaciju o ostvarenim učincima projekta EGI-ACE povodom njegovog završetka. Pored toga, objavila je i Godišnje izvješće za 2022. godinu i Katalog usluga EGI-ja.

Projektom EGI-ACE (EGI Advanced Computing for European Open Science Cloud) koji je završio 30. lipnja 2023. godine izgrađena je računalna platforma za Europski oblak za otvorenu znanost (EOSC) i besplatne usluge koje omogućuju bolju prekograničnu suradnju istraživača iz 20 različitih znanstvenih disciplina u podatkovno i računalno intenzivnim istraživanjima. Ta platforma je izgrađena na EGI infrastrukturi (European Grid Infrastructure), najvećoj distribuiranoj računalnoj infrastrukturi za istraživanje, i udružuje napredne računalne i spremišne resurse u oblaku, PaaS usluge i podatkovni prostor s analitičkim alatima te omogućuje federalni pristup uslugama. Platforma je dizajnirana za isporuku 82 milijuna procesorskih (CPU) sati i 45 petabajta podatkovnog prometa mjesečno.

Srce je na projektu uz partnerske ustanove GRNET i CNRS sudjelovalo u izgradnji, unapređenju i održavanju sustava ARGO za mrežni nadzor servisa, slanje obavijesti u slučaju incidenata te izvještavanje o dostupnosti i pouzdanosti rada servisa.

Osim što Srce kao partner sudjeluje u brojnim projektima pod vodstvom organizacije EGI, Hrvatska nacionalna grid-infrastruktura (CRO NGI), koju koordinira Srce, povezana je s EGI infrastrukturom. Time je korisnicima CRO NGI-ja omogućen i pristup značajnim IKT resursima te općenito lakše uključivanje u Europski istraživački prostor.

Uz spomenutu publikaciju o ostvarenim učincima projekta EGI-ACE, pozivamo vas da proučite i ostale nove EGI publikacije te saznate koje su poslovne aktivnosti provedene u 2022. godini i koje usluge EGI nudi u svom katalogu.

Više o projektu EGI-ACE, ali i drugim međunarodnim i nacionalnim projektima u kojima Srce sudjeluje možete pronaći na stranici Projekti, dok više o inicijativama i međunarodnim članstvima Srca možete pronaći na stranici Inicijative.