Završeni upisi novih studenata na većini visokih učilišta u ISVU

31. 7. 2023.

Završeni su upisi novih studenata s ljetnog upisnog roka na većini od 114 visokih učilišta koja koriste Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU). Trenutačno ISVU koristi više od 140.000 studenata.

Upisi su protekli uspješno, bez tehničkih problema, uz nešto veće opterećenje sustava nego u razdoblju izvan upisa. ISVU je uspješno odradio sve zahtjeve korisnika i proslijedio informacije o novoupisanim studentima u druge povezane sustave: u Informacijski sustav studentskih prava (ISSP) i Informacijski sustav akademskih kartica (ISAK).

Nakon objave konačne rang liste kandidata koji su ostvarili pravo upisa na studijske programe 19. srpnja 2023. godine u ISVU su za 108 visokih učilišta iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) prebačeni podaci o 22.460 kandidata, a za više od 20.600 evidentiran je upis na visoka učilišta u ISVU, što je oko 92 % od ukupnog broja kandidata.

Upis novih studenata započeo je 19. srpnja 2023. godine. Većina studenata upisana je u razdoblju od 19. do 25. srpnja, njih gotovo 20.000. Najveći broj upisanih studenata u jednom danu, oko 8.400, dostignut je 20. srpnja 2023.

Za više od 19.700 studenata evidentiran je upisni list u 2023. / 2024. akademsku godinu. Više od 17.500 studenata upis je obavilo u referadama na visokim učilištima, a oko 2.200 studenata obavilo je upis godine putem Studomata.

Za visoka učilišta koja imaju uspostavljenu vezu između sustava ISVU i AAI@EduHr, u AAI@EduHr imenike visokih učilišta proslijeđeno je oko 12.000 zahtjeva za kreiranje elektroničkih identiteta.

Održavanje i razvoj programske podrške za Informacijski sustav visokih učilišta osigurava Srce.