Uporaba Creative Commons licenci na obrazovnim sadržajima

Izrada e-kolegija i nastavnog sadržaja

Opis tečaja:

Polaznici će se na ovom tečaju upoznati s Creative Commons licencama i naučiti kako ih izraditi ili pročitati na različitim obrazovnim sadržajima.

Procijenjeno trajanje: 2 školskih sati

Način održavanja: online

Broj prijava: neograničeno

Trajanje upisa: neograničeno

Trajanje tečaja: neograničeno

Područja digitalnih kompetencija: 
Profesionalni angažman, Digitalni izvori i materijali

Razina digitalne kompetencije: A1

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (2017). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Centra za e-učenje.

Potrebno predznanje: nije potrebno predznanje.