Kako ocjenjivati pomoću rubrika?

Provjera znanja i ocjenjivanje

Opis tečaja:

Tečaj je namijenjen nastavnicima i svima ostalima koji sudjeluju u obrazovnom procesu kako bi unaprijedili svoju nastavu uporabom rubrika u ocjenjivanju različitih aktivnosti. Tečaj je dostupan korisnicima u sustavu AAI@EduHr.

Procijenjeno trajanje: 6 školskih sati

Način održavanja: online

Broj prijava: neograničeno

Trajanje upisa: neograničeno

Trajanje tečaja: neograničeno

Područja digitalnih kompetencija: 
Profesionalni angažman, Digitalni izvori i materijali, Učenje i poučavanje, Praćenje i vrednovanje, Osnaživanje studenta

Razina digitalne kompetencije: B1

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (2017). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Centra za e-učenje.

Potrebno predznanje: korištenje računala i upravljanje datotekama, osnove pisanja i obrade teksta. Neophodno je poznavanje osnova rada u sustavu za e-učenje Moodle.