Napredno računanje

Što je ova usluga?

Usluga Napredno računanje osigurava računalne sustave i okruženja za rješavanje resursno zahtjevnih izazova: računalni klaster Isabella, računalno okruženje HTC Cloud (High-Throughput Computing) i VCL (Virtual Computing Lab). U okviru ove usluge obavljaju se i poslovi koordinatora Hrvatske nacionalne grid-infrastrukture (CRO NGI).

Kome je usluga namijenjena?

Korisnici su usluge Napredno računanje fizičke osobe u skladu s pravilima korištenja 

Kako postati korisnik?

Za korištenje sustava iz usluge Napredno računanje ispunite zahtjev. 

Pristup usluzi VCL automatski je omogućen djelatnicima ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja (i određenim vanjskim suradnicima) koji posjeduju elektronički identitet AAI@EduHr.

Napredno računanje primjenjuje najmodernije računalne tehnologije u rješavanju resursno zahtjevnih izazova s kojima se susreću istraživači u različitim znanstvenim područjima poput strojnog učenja, bioinformatike, računalne kemije, klimatologije, seizmologije i mnogim drugima.

Usluga Napredno računanje pruža sljedeće resurse:

Računalni klaster Isabella pruža infrastrukturu za računarstvo visokih performansi (engl. High Performance Computing - HPC) koja je namijenjena prvenstveno paralelnom izvođenju velikih aplikacija koje za izvođenje zahtijevaju veliku količinu procesorskih jezgri, grafičkih procesora, radne memorije i spremišta povezanih brzom računalnom mrežom malog kašnjenja. Isabella se trenutačno sastoji od 135 računalnih čvorova koji ukupno sadržavaju 3100 procesorskih jezgri i 12 grafičkih procesora. Korisnicima je na raspolaganju veliki broj aplikacija iz raznih područja primjene koje su prilagođene i dokumentirane. Uz dostupne aplikacije, korisnici imaju mogućnost sami dopremiti nove ili se obratiti korisničkoj službi za pomoć pri instalaciji.

HTC Cloud je resurs zasnovan na računarstvu u oblaku (engl. cloud computing), čija je glavna značajka fleksibilnost u stvaranju vlastitog virtualnog računala sa željenim brojem procesorskih jezgri, radnom memorijom, prostorom za pohranu i operacijskim sustavom. Namijenjen je korisnicima manje zahtjevnih aplikacija nego što je slučaj kod HPC usluge, i to onima kojima su nužne fleksibilnost i mogućnost interaktivnog rada. HTC Cloud trenutačno pruža korisnicima 2400 virtualnih procesorskih jezgri koje osigurava 600 procesorskih jezgri te 150 TB podatkovnog spremišta. Na resursu HTC Cloud uspostavljeno je i računalno okruženje JupyterLab servisi koje omogućava pisanje i izvršavanje programa i analizu podataka u popularnim programskim jezicima kao što su Pythona, R i Julia.

VCL po paradigmi računarstva u oblacima omogućava korisnicima fleksibilno zadovoljavanje njihovih dinamičkih potreba kao što su virtualne učionice za potrebe nastave ili virtualni laboratoriji u nastavi ili istraživanjima. Nije namijenjen za računski zahtjevne zadatke.

 

Podrška

Podrška koju korisnici dobivaju i koju novi korisnici mogu očekivati sastoji se od usmjeravanja na najprikladniji resurs, prilagođavanja okoline, uspostave novih aplikacija i ažuriranja starih aplikacija te pomoći pri izvođenju aplikacija.

U okviru usluge korisnici se mogu educirati i o korištenju resursa pomoću prilagođenih self-paced i hands-on radionica. Radionice su namijenjene korisnicima početnicima koji se žele upoznati s okolinom klastera i osnovama sustava za upravljanje poslovima. Osim općenitih poslova, demonstrira se i primjena sa znanstvenim aplikacijama.

Povijest

Povijest naprednog računanja u Srcu započinje prvim klasterom Dgrid s osam jednoprocesorskih čvorova i klasterskom distribucijom Rocks. Uspostavljen je 2002. godine za potrebe priključivanja Hrvatske europskom projektu DataGrid koji je vodio CERN s ciljem izgradnje globalne mreže resursa za analizu i obradu velike količine podataka dobivenih znanstvenim istraživanjima LHC-ova (Large Hadron Collider) eksperimenta.

Dgrid postaje klaster Isabella 8. svibnja 2002. godine te se stavlja na raspolaganje akademskoj zajednici. Od tada do danas klaster Isabella prošao je desetak nadogradnji te je 2018. godine dosegao svoju konačnu strukturu.

Izvještaji o korištenju Isabelle: