Održana radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ na FESB-u u Splitu

27. 9. 2023.

U sklopu kampanje "Računajte sa Supekom i Vrančićem" jednodnevna radionica „Pristup i korištenje resursa Supek i Vrančić“ održana je u srijedu, 26. rujna 2023., na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu. Radionica je organizirana u suradnji Sveučilišnog računskog centra i Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu u okviru projekta National Competence Centers in Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC2) financiranog iz programa Digitalna Europa.

Stručnjaci iz Sektora za napredno računanje u Srcu, Emir Imamagić i Ivan Mitrović upoznali su sudionike radionice s prijavom, pristupom i radom na superračunalu te njegovim sustavom za upravljanje poslovima. Superračunalo Supek hrvatskim znanstvenicima omogućuje provedbu istraživanja koja uključuju izvođenje korisničkih aplikacija s vrlo visokim zahtjevima za performansama i kapacitetom različitih računalnih resursa, poput računski zahtjevnih istraživanja, modeliranja i simuliranja te obrade velikih količina podataka.

Radionica je bila otvorena za sve zainteresirane članove akademske zajednice, a sudjelovali su polaznici sa osam ustanova.

Radionicu održanu na superračunalu Supek organizirao je Hrvatski centar kompetencija za HPC u okviru projekta National Competence Centres in the Framework of EuroHPC Phase 2 (EuroCC2) financiranog iz programa Digitalna Europa.