Omogućena pohrana planova upravljanja istraživačkim podacima u sustavu Dabar

5. 4. 2023.

U sustavu Dabar omogućena je pohrana nove vrste objekta, a odnosi se na pohranu Plana upravljanja istraživačkim podacima (PUP). Ta je opcija pohrane omogućena jer će Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) od voditelja projekata tražiti da pohrane i objave planove upravljanja istraživačkim podacima u svojim institucijskim repozitorijima.

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) 2022. godine, temeljem Odluke Upravnog odbora sa 14. sjednice održane 21. prosinca 2021. godine, u postupak praćenja provedbe projekata uvela je Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUP).

Izmijenjeni Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) stupio je na snagu 25. lipnja 2022. prema kojem istraživački podaci financirani javnim sredstvima moraju biti javno dostupni.

Prenosimo predmetni stavak 6. članka 28. Izmijenjenog Zakona o pravu na pristup informacijama:

(6) Tijela javne vlasti dužna su istraživačke podatke financirane javnim sredstvima i već javno dostupne putem institucijskih i tematskih repozitorija objaviti za ponovnu uporabu u strojno čitljivom i otvorenom obliku u skladu s otvorenim standardima.

Nastavno na promjene u Zakonu, od 15. travnja 2023. godine Obrazac „Plana upravljanja istraživačkim podacima“ mora biti otvoreno dostupan u repozitoriju uspostavljenom u nacionalnom sustavu Dabar.

Prilikom dostave redovnih Izvješća, obrazac PUP više se ne mora dostavljati u .docx ili .pdf formatu već je dovoljno dostaviti poveznicu na PUP koji je objavljen u repozitoriju.

Digitalni akademski arhivi i repozitoriji od sada pružaju podršku svim repozitorijima koji su uspostavljeni u sustavu Dabar za trajnu pohranu planova upravljanja istraživačkim podacima za sve znanstvenike i istraživače. Svakom pohranjenom PUP-u dodijelit će se jedinstveni trajni identifikator, URN:NBN, koji će istraživači moći priložiti prilikom predaje izvještaja. Kako je PUP „živi“ dokument koji se tijekom cijelog projekta mijenja i nadograđuje istraživači imaju mogućnost verzioniranja PUP-a te objave novih verzija u institucijski repozitorij. Promijenjene podverzije unose se na način da se na postojećem PUP-u ažurira metapodatak o verziji i datoteci PUP-a. Preporuka je da se nove verzije istog PUP-a unose kao dodatne datoteke uz već postojeći zapis.

Preporuka je da se PUP objavljuje u otvorenom pristupu pod licencijom CC0 Creative Commons, jer se time omogućuje drugima da koriste i prenamjenjuju dobre elemente PUP-a u kombinaciji s drugima pod istom licencijom, slobodno i bez prepreka.

Upute za samoarhiviranje Plana upravljanja istraživačkim podacima nalaze se na mrežnim stranicama Dabra.