Razgovori u Srcu o digitalnim diplomama izazvali veliki interes

19. 1. 2024.

U srijedu, 17. siječnja 2024. godine održano je događanje „Razgovori u Srcu: Digitalne diplome - korak naprijed u digitalizaciji visokog obrazovanja“ na kojem su sudjelovali brojni predstavnici visokih učilišta zainteresirani za temu digitalnih diploma.

Pomoćnik ravnatelja Srca dr. sc. Ognjen Orel u uvodnom dijelu okupljenima je istaknuo koje su aktivnosti Srca na uspostavljanju središnjih evidencija visokog obrazovanja kojima se omogućava digitalizacija procesa na visokim učilištima.

Odredbama Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti (ZVOZD) koji je stupio na snagu u listopadu 2022. godine predviđena je uspostava središnjih evidencija visokog obrazovanja. Tijekom protekle godine donesen je Pravilnik o sadržaju i korištenju informacijskih sustava u visokom obrazovanju te Pravilnik o obliku i sadržaju svjedodžbe, diplome i dopunske isprave o studiju, u skladu s kojima su stručnjaci Srca predano radili kako bi u kratkom roku u Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) omogućili izdavanje završnih isprava o studiranju u digitalnom obliku i njihovo ovjeravanje elektroničkim pečatom visokog učilišta.

Detalje uspostavljenog procesa izdavanja digitalnih diploma, razlike između tiskanih i digitalnih diploma te podatke koje sadržava Digitalni registar diploma (koji je uspostavilo Srce i u kojem se nalaze diplome, svjedodžbe i dopunske isprave o studiju koje visoka učilišta izdaju studentima) kao i mogućnost provjere vjerodostojnosti pohranjenih završnih dokumenata predstavila je mr. sc. Nadža Milanović, zamjenica predstojnika Sektora za informacijsku infrastrukturu Srca.

U Informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) uspostavljen je Modul za izradu završnih dokumenata (eDiplome) koji omogućava izradu, elektroničko pečatiranje i isporuku završnih dokumenata – diploma, svjedodžbi i dopunskih isprava o studiju, a sadrži sljedeće izbornike: Generirani dokumenti, Dokumenti za elektroničko pečatiranje, Isporuka dokumenata te Lokalne evidencije. Predstavljen je izgled korisničkog sučelja te faze procesa izdavanja završnih isprava od generiranja pojedinih dokumenata do preuzimanja dokumenata za tisak i/ili slanje zahtjeva u pripremu za elektronički pečat. Nove su to funkcionalnosti omogućene u sustavu ISVU kako bi se visokim učilištima omogućilo izdavanje završnih dokumenata u digitalnom obliku.

Srce je kroz ISVU, na nacionalnoj razini, omogućilo svim visokim učilištima izdavanje završnih isprava o studiju na način da su dokumenti digitalno ovjereni naprednim kvalificiranim elektroničkim pečatom te da su pritom označeni jedinstvenim identifikatorom pri čemu se generira i QR kod s poveznicom za provjeru vjerodostojnosti pojedinog dokumenta. Završne isprave, izdane kroz ovaj proces, povezane su s Upisnikom visokih učilišta i Upisnikom studijskih programa te se automatski pohranjuju u Digitalnom registru diploma zajedno sa skupom definiranih obveznih podataka o samom dokumentu i nositelju dokumenta. Okupljenim sudionicima predstavljen je i proces autorizacije i ovjere elektroničkim pečatom putem platforme Certilia Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD). 

Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanje (ISeVO), kojeg Srce gradi u okviru projekta e-Sveučilišta dostupan je na poveznici visokoobrazovanje.hr, a pristup implementiranim funkcionalnostima omogućen je uz prijavu elektroničkim identitetom u sustavu AAI@EduHr. Informacijski sustav evidencija u visokom obrazovanje (ISeVO) sadrži module: Digitalni registar diploma, Preglednik visokih učilišta, Preglednik studijskih programa i Administracija korisnika.

Među okupljenim sudionicima interes je ponajviše izazvao novouspostavljeni modul Digitalni registar diploma budući da je od 1. siječnja 2024. godine na snazi obveza pohrane završnih isprava. No, za visoka učilišta koja koriste ISVU za izdavanje završnih isprava, ovo će predstavljati automatizirani proces budući da će se podaci slati putem ISeVO REST API-ja.  

Detaljnije je predstavljeno sučelje novouspostavljenog modula Digitalni registar diploma kako bi se korisnici brže i lakše upoznali s radom u novom sustavu. Pritom je dan i pregled detalja modula, mogućnosti filtriranja podataka te načina unosa i autorizacije podataka.

Važnost brze prilagodbe visokih učilišta na obvezu primjene novih modela rada, a vezanih uz izdavanje završnih isprava o studiju, potakla je raspravu okupljenih sudionika. S obzirom na brojne nove funkcionalnosti koje je Srce omogućilo u nacionalnim sustavima ISVU i ISeVO koje visoka učilišta koriste za svoj svakodnevni rad, održat će se još događanja na istu temu u Rijeci, Osijeku i Splitu kako bi se visoka učilišta što bolje informirala o novitetu digitalnih diploma.

Više o sljedećim događanjima i prijave za sudjelovanje: