Srce od sada korisnicima nudi platformu Jupyter za interaktivno računanje

7. 5. 2024.

Srce u sklopu usluge Napredno računanje korisnicima od sada omogućuje korištenje platforme Jupyter za interaktivno računanje s podrškom za više programskih jezika, okolinu s grafičkom karticom i diskovnim prostorom  za spremanje korisničkih podataka.

Jupyter mogu koristiti svi korisnici usluge Napredno računanje, a za pristup je potreban samo web preglednik i AAI@EduHr korisnički račun.

U Jupyteru je moguće na resursima Srca interaktivno računati u popularnim programskim jezicima. U sklopu platforme trenutno su dostupni programski jezici i alati: Python, Julia, Octave, Pluto Notebook, R, RStudio, SageMath, Wolfram Engine, Bash, Markdown.

Kroz Jupyter je dostupna okolina s grafičkom karticom, a upotrebom Multi Instance GPU tehnologije (MIG) jednu A100 GPU karticu može koristiti više korisnika za intenzivnije aplikacije i programe. Za pohranu podataka dostupan je diskovni prostor na kojem ostaju spremljeni korisnički podaci i ne brišu se nakon  ponovnog pokretanja, dok se za veću količinu podataka može koristiti sustav Srca Pohrana i upravljanje podacima PUH.

Ovisno o izboru okoline i opterećenju sustava za računanje dostupno je 2 - 12 CPU jezgri, 6 - 24 GB radne memorije, MIG GPU A100 i 10 Gb disk.S platforme Jupyter moguće je na jednostavan način pristupiti drugim resursima Srca koji su diousluge Napredno računanje (Supek, Padobran, virtualni poslužitelj Vrančić itd.).

Više informacija nalazi se na Wiki stranicama Srca. Za sva dodatna pitanja vezana za korištenja Jupytera obratite nam se na @email.