Sveučilišni dan e-učenja - Predstavljanje primjera dobre prakse u e-učenju i panel rasprava „Trebaju li nam online studiji?“

5. 12. 2023.

(Zagreb, 5. prosinca 2023.) Sveučilišni dan e-učenja i obilježavanje 16 godina rada Centra za e-učenje Srca održat će se u srijedu 13. prosinca 2023. u Srcu, Josipa Marohnića 5 s početkom u 10:00 sati.

Dan e-učenja organizira se već tradicionalno sa željom da se akademskoj zajednici, prvenstveno nastavnicima Sveučilišta u Zagrebu, pruži mogućnost razmjene iskustava i stjecanja novih spoznaja o primjeni informacijskih i komunikacijskih tehnologija i tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu.

Program Dana započet će uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepana Lakušića i ravnatelja Srca Ivana Marića, nakon čega će slijediti predstavljanja  najboljih e-kolegija pojedinih sastavnica Sveučilišta u Zagrebu kao primjera dobre prakse primjene tehnologija e-učenja u obrazovnom procesu. Predstavit će se Fakultet drvne tehnologije i šumarstva, Katolički bogoslovni fakultet, Građevinski fakultet i Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon toga slijedi panel diskusija „Trebaju li nam online studiji?“ na kojoj će sudjelovati prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Tomislav Bolanča, prorektor za poslovanje i digitalizaciju na Sveučilištu u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Sanja Sever Mališ, dekanica Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Senka Maćešić, prorektorica za digitalizaciju i razvoj na Sveučilištu u Rijeci, Dijana Mandić, ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja i izv. prof. dr. sc. Danijela Horvatek Tomić, ravnateljica Agencije za znanost i visoko obrazovanje. Panel će moderirati doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić, pomoćnica ravnatelja Srca.

Centar za e-učenje Srca, koji ovom prigodom obilježava i 16 godina kontinuiranog rada, danas djeluje kao nacionalni centar za e-učenje u sustavu visokog obrazovanja u RH u podršci nastavnicima, studentima i visokoškolskim ustanovama u implementaciji e-učenja u obrazovni proces.

Detaljan program događanja dostupan je na web stranicama Centra za e-učenje.

PRESS materijali