Kako izraditi aktivnost Lekcija u sustavu Moodle?

Izrada e-kolegija i nastavnog sadržaja

Opis radionice:

Radionica je namijenjena nastavnicima u sustavu visokog obrazovanja koji žele naučiti kako ispravno izraditi aktivnost Lekcija u svojim e-kolegijima. Aktivnost Lekcija jedna je od kompleksnijih aktivnosti u sustavu Moodle. Ova aktivnost omogućava učenje novih sadržaja i provjeru znanja / usvojenosti sadržaja osiguravajući time individualizirani put učenja studenta. Nastavnici će izraditi jednu lekciju te dobiti brojne savjete na što treba obratiti pažnju prilikom izrade lekcije. 
Polaznici će naučiti:

  • Urediti postavke aktivnosti
  • Izraditi stranice sa sadržajem
  • Izraditi stranice s različitim vrstama pitanja.

Procijenjeno trajanje radionice: 90 minuta
Broj polaznika: 20

Prijave na radionicu omogućene su nakon objavljenog termina.

Područja digitalnih kompetencija: 
Profesionalni angažman, Digitalni izvori i materijali, Učenje i poučavanje, Osnaživanje studenta

Razina digitalne kompetencije: A2

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (2017). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Centra za e-učenje.

Potrebno predzananje: poželjno je da polaznici imaju predznanja o osnovama rada u sustavu Moodle.