Koliko sam uspješan/na u provođenju nastave online?

Izrada e-kolegija i nastavnog sadržaja

Opis radionice:

Radionica je zamišljena na način da se nastavnike potiče na aktivno sudjelovanje, iznošenje iskustava i mišljenja o oblicima rada, organizaciji nastave i općenito izazovima online nastave.

Neke od tema o kojima će se razgovarati su: asinkrona i sinkrona nastava, komunikacija i interakcija u online okruženju, formativno vrednovanje, priprema i podržavanje online predavanja, ishodi učenja, vrednovanje u online okruženju te otvoreni sadržaji.

Procijenjeno trajanje radionice: 2 sata
Broj polaznika: 20

Prijave na radionicu omogućene su nakon objavljenog termina.

Područja digitalnih kompetencija: 
Profesionalni angažman, Učenje i poučavanje

Razina digitalne kompetencije: A1

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (2017). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Centra za e-učenje.

Sudionici radionice dobit će preporuke za rad u online okruženju te će kroz razmjenu iskustava i raspravu nakon radionice raspolagati s konkretnim idejama o tome kako dodatno unaprijediti nastavu.

Polaznici na radionici trebaju biti spremni podijeliti svoja iskustva iz nastave

Nastavnici će dobiti brojne informacije, savjete i upute unaprijediti nastavni proces i time utjecati na kvalitetu stečenog znanja studenata.