Osnove e-učenja

Početak rada u sustavu Moodle

Opis tečaja:

Tečaj je namijenjen svima koji su zainteresirani za e-učenje, bez obzira na predznanje.

Procijenjeno trajanje: 10 školskih sati

Način održavanja: online

Broj prijava: neograničeno

Trajanje upisa: neograničeno

Trajanje tečaja: neograničeno

Područja digitalnih kompetencija:
Profesionalni angažman, Digitalni izvori i materijali, Učenje i poučavanje

Razina digitalne kompetencije: A1 / A2

Područja i razine digitalnih kompetencija određene su prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje (2017). Više informacija možete pronaći na javnoj wiki stranici Centra za e-učenje.

Potrebno predznanje: poznavanje rada na računalu, korištenje Interneta.