Članice

Inicijativa za HR-OOZ otvorena je za nove članice i Vijeće Inicijative poziva zainteresirane pravne osobe iz sustava znanosti i visokog obrazovanja na iskazivanje interesa za pridruživanje Inicijativi.

Zainteresirane pravne osobe mogu iskazati interes slanjem pisma namjere na adresu @email. U slučaju pozitivnog odgovora podnositelj zahtjeva trebat će poslati potpisan i ovjeren Sporazum o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) od strane čelnika pravne osobe te imenovati člana i zamjenika člana Vijeća Inicijative za HR-OOZ.

Inicijativi za HR-OOZ mogu pristupiti:

  • ustanove upisane u Upisnik znanstvenih organizacija ili Upisnik visokih učilišta koji se vode pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja
  • organizacije civilnog društva, konkretno znanstvene i znanstveno stručne udruge upisane u Registar udruga Republike Hrvatske 
  • druge pravne osobe vezane uz znanost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Uvjet za pristupanje je da je pravna osoba suglasna s načelima otvorenog pristupa i FAIR načelima te aktivno podupire otvorenu znanost kroz primjereno osiguravanje resursa i usluga potrebnih za prikupljanje, obradu i pohranu podataka te održiv pristup i ponovnu uporabu i dijeljenje istraživačkih podataka.

Ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija ili Upisnika visokih učilišta te znanstvene i znanstveno stručne udruge upisane u Registar udruga ostvaruju pravo na izravno članstvo u Inicijativi za HR-OOZ, a o prijavama drugih pravnih osoba odluku donosi Vijeće Inicijative.

 

Potpisnici Sporazuma HR-OOZ Inicijative su (abecednim redom):

 

Hrvatska zakladau za znanost

Hrvatska zaklada za znanost

Institut Ruđer Bošković

Institut Ruđer Bošković

Institut za društvenja istraživanja u Zagrebu

Institut za društvenja istraživanja u Zagrebu

Institut za etnologiju i folkloristiku

Institut za etnologiju i folkloristiku

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Sveučilište Sjever

Sveučilište Sjever

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Dubrovniku

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Slavonskom Brodu

Sveučilište u Splitu

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zadru

Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu

FER

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

Sveučilište u Zagrebu  Fakultet organizacije i informatike

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Logotip Sveučilišni računski centar Srce

Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar Srce