Vijeće Inicijative

Vijeće Inicijative HR-OOZ je tijelo koje upravlja i koordinira radom Inicijative HR-OOZ. Vijeće čine čelnici sporazumnih strana ili osobe koje su oni ovlastili da zastupaju ustanovu u Vijeću.

Administrativnu podršku radu Vijeća pruža tim Srca.

Dokumenti i odluke Vijeća Inicijative za HR-OOZ dostupni su na mrežnim stranicama Srca

Trenutni članovi Vijeća i zamjenici članova Vijeća Inicijative HR-OOZ (abecedni prikaz):

Ustanova Član Vijeća Zamjenik člana Vijeća
Hrvatska zaklada za znanost prof. dr. sc. Nikola Ružinski izv. prof. dr. sc. Irena Martinović Klarić
Institut Ruđer Bošković dr. sc. David Matthew Smith dr. sc. Bojan Macan
Institut za društvena istraživanja u Zagrebu izv. prof. dr. sc. Marija Brajdić Vuković dr. sc. Marko Kovačić
Institut za etnologiju i folkloristiku dr. sc. Iva Niemčić dr. sc. Tvrtko Zebec
Ministarstvo znanosti i obrazovanja Ivica Šušak dr. sc. Hrvoje Meštrić
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prof. dr. sc. Ivanka Stričević dr. sc. Kristina Romić
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijek doc. dr. sc. Kristina Feldvari izv. prof. dr. sc. Boris Bosančić
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli izv.prof. Sven Maričić Darko Etinger
Sveučilište Sjever prof. dr. sc. Marin Milković prof. dr. sc. Anica Hunjet
Sveučilište u Dubrovniku izv. prof. dr. sc. Marijana Pećarević izv. prof. dr. sc. Nebojša Stojčić
Sveučilište u Rijeci prof. dr. sc. Gordan Jelenić prof. dr. sc. Senka Maćešić
Sveučilište u Slavonskom Brodu prof. dr. sc. Antun Stoić prof. dr. sc. Leon Maglić
Sveučilište u Splitu prof. dr. sc. Igor Jerković prof. dr. sc. Zoran Đogaš
Sveučilište u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican prof. dr. sc. Zvjezdan Penezić
Sveučilište u Zagrebu prof.dr.sc. Tomislav Bolanča prof.dr.sc. Dubravko Majetić

Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva

prof. dr. sc. Vedran Bilas prof. dr. sc. Stjepan Bogdan
Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep izv. prof. dr. sc. Igor Balaban

Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet

izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić prof. dr. sc. Miljenko Jurković

Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

prof. dr. sc. Božo Krušlin dr. sc. Pero Hrabač

Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

prof. dr. sc. Elizabeta Ivičević Karas doc. dr. sc. Mario Krešić
Sveučilište u Zagreu Sveučilišni računski centar Srce Ivan Marić Draženko Celjak