Radne skupine

Vijeće za Inicijativu HR-OOZ-a temeljem članka 4. stavka 6 Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost osniva dvije radne skupine:

1. Radna skupina za izradu prijedloga nacionalnog plana i politika otvorene znanosti

Razlozi formiranja radne skupine:

Radna skupina osniva se sa svrhom ispunjavanja cilja Inicijative za HR-OOZ navedenog u članku 3, stavak 1b Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost: “izrada prijedloga nacionalnog plana za otvorenu znanost i prijedloga odredaba zakona koji uređuje znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti”.

Ciljevi:

 1. Izraditi prijedlog nacionalnog plana otvorene znanosti.
 2. Izraditi prijedlog odredaba zakona koji uređuju znanstvenu djelatnost u dijelu koji se odnosi na temu otvorene znanosti.
 3. Izraditi predložak politike otvorene znanosti koje ustanove iz sustava znanosti i visokog obrazovanja mogu, po potrebi, doraditi i usvojiti.

Glavne aktivnosti:

 • Mapiranje aktivnosti, inicijativa, projekata, dionika i usluga relevantnih za otvorene znanosti u Hrvatskoj
 • Prikupljanje informacija o nacionalnim planovima i zakonskim odredbama vezanim uz otvorenu znanost država članica EU te prikupljanje drugih smjernica relevantnih za ispunjavanje ciljeva
 • Izrada prijedloga nacionalnog plana otvorene znanosti i prijedloga odredbi za novi zakon
 • Praćenje usvajanja politika otvorene znanosti

Očekivani rezultati i terminski plan:

Očekivani vijek trajanja radne skupine:

Radna skupina prestaje s radom po ostvarivanju očekivanih rezultata u skladu s terminskim planom ili temeljem odluke Vijeća.

Suvoditelji radne skupine (koordiniraju rad RD i podnose izvještaj Vijeću HR-OOZ-a):

 • dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković
 • izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet

Članovi radne skupine:

 1. dr. sc. Lovorka Barać Lauc, Hrvatska zaklada za znanost
 2. dr. sc. Zoran Bekić, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 3. dr. sc. Koraljka Kuzman Šlogar, Institut za etnologiju i folkloristiku
 4. Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci
 5. dr. sc. Bojan Macan, Institut Ruđer Bošković
 6. izv. prof. dr. sc. Sven Maričić, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
 7. doc. dr. sc. Teo Matković, Institut za društvena istraživanja
 8. izv. prof. dr. sc. Anamarija Musa, Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet
 9. dr. sc. Kristina Romić, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 10. izv. prof. dr. sc. Goran Sedmak, Hrvatski institut za istraživanje mozga
 11. izv. prof. dr. sc. Jadranka Stojanovski, Sveučilište u Zadru
 12. prof. dr. sc. Diana Šimić, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 13. prof. dr. sc. Marko Tadić, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 14. prof. dr. sc. Leandra Vranješ Markić, Sveučilište u Splitu

Drugi stručnjaci uključeni u izradu Hrvatskog plana za otvorenu znanost:

 1. dr. sc. Davor Davidović, Institut Ruđer Bošković
 2. Marijana Glavica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 3. Iva Melinšćak Zlodi, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 4. dr. sc. Slaven Mihaljević, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 5. dr. sc. Lea Škorić, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet

Način rada:

 • Radna skupina sastaje se najmanje jednom mjesečno.
 • Komunikacija članova radne skupine odvija se putem liste: @email.
 • Preporuča se održavanje virtualnih sastanaka članova radne skupine (npr. putem sustava za online sastanke meet.srce.hr)

 

2. Radna skupina za definiranje strukture i načela HR-OOZ-a

Razlozi formiranja radne skupine:

Radna skupina osniva se sa svrhom ispunjavanja dijela cilja Inicijative za HR-OOZ navedenog u članku 3, stavak 1a Sporazuma o Inicijativi za Hrvatski oblak za otvorenu znanost: “uspostava HR-OOZ, definiranje organizacijske i upravljačke strukture te tehnoloških načela komponenti koje čine HR-OOZ kao i definiranje i osiguravanje dugoročne održivosti HR-OOZ”.

Ciljevi:

 1. Definirati održivu organizacijsku i upravljačku strukturu HR-OOZ-a
 2. Definirati načela i kriterija uključivanja usluga u HR-OOZ
 3. Uspostava kataloga usluga HR-OOZ-a

Glavne aktivnosti:

 • Izrada nacrta pravilnika HR-OOZ-a
 • Definiranje elemenata kataloga usluga HR-OOZ-a
 • Definiranje kriterija uvrštavanja usluga u HR-OOZ katalog usklađenih s kriterijima EOSC-a
 • Izrada predložaka za pravila korištenja usluga (politike pristupa, politike privatnosti...)
 • Identificiranje usluga koje se uključuju u katalog HR-OOZ-a i pružanje podrške u ispunjavanju kriterija uključivanja

Očekivani rezultati i terminski plan:

Očekivani vijek trajanja radne skupine:

Radna skupina prestaje s radom po ostvarivanju očekivanih rezultata u skladu s terminskim planom ili temeljem odluke Vijeća.

Suvoditelji radne skupine (koordiniraju rad RD i podnose izvještaj Vijeću HR-OOZ-a):

 • Draženko Celjak, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 • Karolina Holub, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu

Članovi radne skupine:

 1. izv. prof. dr. sc. Marko Badrić, Sveučilište u Zagrebu Učiteljski fakultet
 2. prof. dr. sc. Markus Schatten, Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike
 3. dr. sc. Dejana Carić, Hrvatska zaklada za znanost
 4. Draženko Celjak, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 5. doc. dr. sc. Kristina Feldvari, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Filozofski fakultet
 6. Marijana Glavica, Sveučilište u Zagrebu Filozofski fakultet
 7. Karolina Holub, Nacionalna i Sveučilišna knjižnica u Zagrebu
 8. dr. sc. Pero Hrabač, Sveučilište u Zagrebu Medicinski fakultet
 9. Lea Lazzarich, Sveučilište u Rijeci
 10. dr. sc. Ognjen Orel, Sveučilište u Zagrebu Sveučilišni računski centar (Srce)
 11. Alen Vodopijevec, Institut Ruđer Bošković
 12. dr. sc. Tvrtko Zebec, Institut za etnologiju i folkloristiku

Način rada:

 • Radna skupina sastaje se najmanje jednom mjesečno.
 • Komunikacija članova radne skupine odvija se putem liste: @email
 • Preporuča se održavanje virtualnih sastanaka članova radne skupine (npr. putem sustava za online sastanke meet.srce.hr)

 

 

Administrativna podrška (za objavu gotovih materijala) obje radne skupine : @email 

Radne skupine će izraditi i definirati potrebne organizacijske, upravljačke i tehnološke strukture budućeg Hrvatskog oblaka za otvorenu znanosti (HR-OOZ) kao i izraditi nacrt prijedloga nacionalnog plana otvorene znanosti u Hrvatskoj te prijedlog dorade Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.