Korisni linkovi

  • Centar za znanstvene informacije, Institut Ruđer Bošković pokrenuo je portal za otvorenu znanost u Hrvatskoj na kojem redovito objavljuje novosti, događanja i informacije o otvorenoj znanosti. Više informacijama pronađite na portalu Otvorena znanost.
  • Europski oblak za otvorenu znanost inicijativa je Europske komisije koja razvojem istraživačkih infrastruktura i objedinjavanjem usluga podržava razvoj otvorene znanosti i inovacija. Više informacija pronađite na stranicama EOSC i EOSC Secretariat.
  • ESFRI - European Strategy Forum on Research Infrastructures (Europski strateški forum za istraživačke infrastrukture) tijelo je koje ima ključnu ulogu u definiranju politika Europskih istraživačkih infrastruktura. Više informacija pronađite na stranicama ESFRI.
  • HR ZOO - Projekt HR-ZOO ima za cilj izgradnju računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture s namjerom da se znanstvenoj i akademskoj zajednici dugoročno osiguraju napredni računalni i spremišni resursi te mrežna povezanost nužni za modernu i multidisciplinarnu znanost, vrhunska istraživanja i obrazovni sustav Republike Hrvatske.
  • Research Data Alliance (RDA) je globalna organizacija usmjerena na razvoj društvenih i tehničkih uvjeta za otvoreno dijeljenje i ponovnu upotrebu podataka te poticanje inovacije temeljene na podacima. Više informacija o Hrvatskom nacionalnom RDA čvoru.
  • Projekt NI4OS-Europe (National Initiatives for Open Science in Europe) je dio aktivnosti na uspostavi Europskog oblaka za otvorenu znanost (engl. European Open Science Cloud, EOSC). U provedbi projekta sudjeluju Srce i Institut Ruđer Bošković kao hrvatski predstavnici u konzorciju pod vodstvom organizacije Ethniko Diktyo Erevnas Technologias AE (GRNET) iz Grčke. Više informacija možete dobiti na web stranicama projekta NI4OS-Europe te na stranicama NI4OS-Europe webu Srca.
  • EOSC Secretariat izradio je studiju pod nazivom EOSC National Structures: an overview of the national EOSC coordination and engagement mechanisms in Europe koja pruža pregled postojećih i nadolazećih EOSC nacionalnih struktura u 34 zemlje. Studija istražuje modele upravljanja i opseg djelovanja EOSC nacionalnih struktura, načine uključivanja dionika, pokretanje i vođenje inicijativa te  pozitivne učinke i prednosti koje EOSC nacionalne strukture mogu pružiti različitim zemljama, EOSC partnerstvu i cjelokupnom ekosustavu.