O inicijativi

Inicijativa za Hrvatski oblak za otvorenu znanost (HR-OOZ) rezultat je višegodišnjeg rada brojnih dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u području otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj. Hrvatski oblak za otvorenu znanost predstavlja organizacijsko i tehnološko okruženje koje potiče i omogućuje otvorenu znanost, osiguravajući resurse i usluge potrebne za prikupljanje, obradu i pohranu podataka, te održiv pristup i ponovnu uporabu i dijeljenje istraživačkih podataka u Republici Hrvatskoj.

Hrvatskoj je potreban nacionalni oblak za otvorenu znanost kako bi usluge, servisi i resursi bili uključeni u Europski oblak za otvorenu znanost (European Open Science Cloud - EOSC) te time postali pronalažljivi, dostupni, interoperabilni i ponovno upotrebljivi na europskoj razini.

HR-OOZ polazi od zajedničke želje da se u Hrvatskoj gradi moderan, kvalitetan, međunarodno relevantan i kompetitivan sustav znanosti utemeljen na načelima otvorene znanosti koji je usklađen i povezan s Europskim istraživačkim prostorom i relevantnim europskim inicijativama.

Inicijativu za HR-OOZ čini skup dionika sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj koji se smatraju ključnim predvodnicima u stvaranju preduvjeta za implementaciju, ostvarivanje i promociju otvorene znanosti u Republici Hrvatskoj.

Zajedno s nacionalnim strateškim projektom Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO), koji će uspostaviti računalni i podatkovni oblak kao osnovu nacionalne istraživačke i inovacijske e-infrastrukture, ova inicijativa činit će tzv. yin-yang model okruženja za otvorenu znanost u Hrvatskoj.

Administrativnu podršku Inicijativi HR-OOZ pruža Srce.